Chci podpořit

Pro média

Vítejte v našem press roomu, kde najdete tiskové kontakty, tiskové zprávy a další materiály z SOS dětských vesniček.

Stručně o SOS dětských vesničkách

V jedné větě:

Cílem SOS dětských vesniček je dlouhodobě pomáhat ohroženým dětem vyrůstat v láskyplném prostředí se svými vlastními rodiči nebo pěstouny.

V jednom odstavci:

SOS dětské vesničky patří mezi nejstarší neziskové organizace v České republice, působí tu už více než padesát let. Ročně pomáhají stovkám rodin ohrožených odebráním dítěte, stejně jako týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, které ve své původní rodině nemohou vyrůstat. SOS dětské vesničky poskytují komplexní služby sahající od prevence odebírání dětí z rodin přes okamžitou pomoc dětem v akutní nouzi až po podporu pěstounských rodin či pomoc sociálně znevýhodněným mladistvým se vstupem do samostatného života. Programy organizace jsou ze 60 procent financovány z příspěvků soukromých dárců a lze je podpořit ve veřejné sbírce na účtu: 211 757 409 / 0300.

Jak můžete darovat:

SOS dětské vesničky mohou fungovat zejména díky podpoře z řad firem a jednotlivců. V České republice získávají ze soukromých zdrojů více než 60 % svých příjmů.

  • Zde jsou základní informace o možnostech finanční podpory.
  • Nejdůležitější jsou pro organizaci pravidelní dárci, kteří zajišťují její dlouhodobou finanční stabilitu.
  • Jednorázový dar je možné poskytnout okamžitě online či zaslat převodem na účet veřejné sbírky 211 757 409 / 0300.
  • Dar formou DMS je možné poskytnout zasláním SMS ve tvaru DMS VESNICKY na číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč, SOS dětské vesničky obdrží 28,50 Kč).

Komu pomáháme a jak

Dětem z rodin, které se potýkají s různými potížemi a kterým hrozí, že bez pomoci zvenčí by mohly být odebrány do náhradní péče:

Dětem, které se ocitly v akutním ohrožení a nemají nikoho z rodiny, kdo by se o ně hned mohl postarat:

  • Krizové centrum - malokapacitní zařízení rodinného typu pro maximálně osm dětí, kam přijímáme děti odebrané z důvodu silného zanedbání péče, děti, které zažily psychické či fyzické násilí nebo zneužívání, a také děti, o které se rodiče z nějakého vážného důvodu nemohou momentálně postarat.

Dětem, o které se vlastní rodina nedokázala postarat a vyrůstají v náhradní rodině:

  • Doprovázení pěstounských rodin – podpora pěstounské péče sahá až do úplných počátků naší organizace (byla založena v roce 1969) a je spjata s našimi zakladateli Zdeňkem Matějčkem a Jiřím Dunovským. Doprovázíme stovky pěstounských rodin v osmi krajích, a to jak dlouhodobé pěstouny, tak ty na přechodnou dobu, příbuzenské i zprostředkované.

Mladým dospělým, kteří vyrostli v dětském domově nebo náhradní péči a osamostatňují se:

  • Dům na půl cesty - pobytová služba, která pomáhá mladým dospělým v obtížné situaci začlenit se do společnosti a vstoupit do samostatného života.

Mohlo by Vás zajímat

Kontakt

Mgr. Michaela Poláková, PR specialistka, 775 720 253, michaela.polakova@sos-vesnicky.cz

Potřebujete více informací?

Kontaktujte nás

Tiskové zprávy

Ke stažení

Logo SOS dětské vesničky

Více variant loga ke stažení


Fotokniha 50 let pomoci dětem

stáhnout v pdf

Foto a video