Chci podpořit

SOS dětské vesničky ve světě

První SOS dětská vesnička vznikla v roce 1949 v Rakousku. Pomáhala dětem, které ve 2. světové válce přišly o rodiče a domov. Dnes SOS dětské vesničky pomáhají ve 138 zemích světa.

Historie SOS dětských vesniček

První SOS dětskou vesničku založil v roce 1949 Rakušan Hermann Gmeiner, rozhodl se propojit válečné sirotky, kteří ve 2. světové válce přišli o rodiče a bezpečný domov, s válečnými vdovami. Od počátku fungují SOS dětské vesničky jako neziskové organizace. Od roku 1995 mají zvláštní poradní status u Ekonomické a sociální rady OSN.

Ve světě dnes funguje 136 autonomních národních asociací SOS dětských vesniček, které zastřešuje mezinárodní federace SOS Children’s Villages International se sídlem v rakouském Innsbrucku. Od roku 1993 jsou řádným členem federace i české SOS dětské vesničky.

Kde ve světě pomáháme

Mezinárodní SOS dětské vesničky pomáhají po celém světě. Tady jsou výsledky naší práce v roce 2022:

  • 512 500 dětí a dospívajících bylo součástí programů na stabilizaci ohrožených rodin
  • 69 200 dětí a dospívajících našlo podporu v SOS dětských vesničkách a centrech pro osamostatňující se mladé lidi
  • 195 500 dětí jsme podpořili v docházce do školek a škol
  • 1 386 400 dětí a rodičů s dětmi od nás obdrželo humanitární pomoc
  • 307 200 dětí jsme ošetřili v 72 zdravotnických zařízeních

Jak SOS dětské vesničky pomáhají

SOS dětské vesničky se všude ve světě snaží rozvíjet náhradní rodinnou péči tak, aby opuštěné či osamělé děti poznaly rodinné zázemí. Primárním cílem je ale udržet biologickou rodinu pohromadě. SOS dětské vesničky těmto rodinám nabízejí různé formy podpory, aby se o sebe dokázaly opět samostatně postarat a především pečovat o své děti.

Kromě toho provozujeme také zařízení na podporu vzdělávání a začleňování dětí a dospívajících z náhradní rodinné péče, centra sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, dětské školky, školy, centra lékařské pomoci a centra okamžité pomoci.

Pomoc se dělí do 4 základních pilířů: péče o děti a rodiny, podpora vzdělání, zdravotní péče a humanitární pomoc. V loňském roce tak organizace pomohla 2 548 000 dětem z celého světa.

Více najdete na: www.sos-childrensvillages.org