Chci podpořit

Volnočasové centrum pro děti a mládež

SOS Kajuta
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

SOS Kajuta

Děti si musí mít kde hrát, jinak vyrůstají v rizikovém prostředí ulice. Ukazujeme jim, jak mohou smysluplněji trávit svůj čas.

Základní informace

Kdo jsme

V SOS Kajutě nabízíme bezplatně a anonymně programy pro všechny příchozí děti ohrožené jakoukoliv formou negativních vlivů vnějšího prostředí i rodiny. Naším cílem je vyvést děti a mladistvé z rizikového prostředí formou vzdělávání, zvyšování jejich sociálních dovedností a smysluplným využitím volného času. Jednou z priorit je motivace k dosahování lepších školních výsledků a předcházení sociálnímu vyloučení dětí.

Provozní doba

Pondělí-pátek: 12:00 – 17:00 (během školních prázdnin 9:00-14:00)

Adresa

Sokolská 207, Bystřice pod Hostýnem

Jak a komu pomáháme

Nízkoprahové centrum SOS Kajuta je určeno zejména ohroženým dětem a mladistvým ve věku od 6 do 26 let, kterým nabízí programy rozvíjení sociálních dovedností, výchovných činností a využívání volného času. Možnost docházet do klubovny a na další aktivity však mají kromě klientů romské menšiny také děti většinového etnika, čímž dochází k přirozené integraci obou skupin.

Pracujeme s dětmi z nejrůznějších etnických i sociálních skupin, kde rodiče v důsledku kombinace různých rizikových faktorů (např. nízkého vzdělání, nezaměstnanosti, života v sociálně znevýhodněném prostředí, násilí, drog či dlouhodobé nemoci) zanedbávají svoje děti. Z tohoto důvodu děti často mívají potíže ve škole, zejména pak se čtením, psaním i počítáním a proto se této oblasti věnujeme nejvíce.

Cílem programů SOS Kajuty je vyvést děti a mladistvé z rizikového prostředí ulice a odvrátit je od setkání s osobami, od kterých by mohly převzít nežádoucí návyky a postoje (požívání alkoholu a omamných látek, páchání trestné činnosti, xenofobní a rasistické názory, záškoláctví apod.). Předpokladem k tomu je poutavá nabídka smysluplného využití volného času.

V SOS Kajutě poskytujeme veškeré své služby dětem zdarma a anonymně.

Nabízené činnosti

V SOS Kajutě můžeme probrat a pomoct s prací a brigádami, školou, rodinou, vztahy, drogami, soudy, dluhy nebo o všem, co tě zajímá a co potřebuješ.

V SOS Kajutě poskytujeme možnost přípravy do školy dětem, které mají se vzděláváním potíže. Děti ve vzdělávání podporujeme a pomáháme jim také s přípravou úkolů do školy.

V SOS Kajutě mají klienti také možnost využít individuální schůzky s pracovníkem SOS Kajuty a svěřit se svými problémy a poradit se. Děti se během takových neformálních rozhovorů svěřují s nejrůznějšími problémy, na které se v rámci svých možností snažíme reagovat a najít řešení.

V SOS Kajutě je možné navíc společně využít rozumně tvůj volný čas a zahrát si deskové a stolní hry v klubovně, vyzkoušet si výtvarné tvoření, či se přidat ke sportovním aktivitám v tělocvičně nebo na hřišti.

V SOS Kajutě můžete také využít počítače a internet, sledovat filmy, poslouchat hudbu, či chatovat s kamarády.

V SOS Kajutě promítáme filmy, pořádáme s vámi akce a zveme do zařízení zajímavé lidi, se kterými můžeš probrat různá témata.

SOS Kajutou pořádá pro děti o prázdninách jednodenní výlety do okolí, vícedenní letní pobyt, nebo příměstský tábor v Bystřici pod Hostýnem.

Financování

Část nákladů na pronájem prostor je hrazen z grantu Města Bystřice pod Hostýnem. Ostatní náklady jsou kryty z vlastních zdrojů organizace, především z příspěvků našich dárců.

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.
Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

lokace

Kde službu poskytujeme

1