Chci podpořit

Centrum vzdělávání

Centrum vzdělávání

Centrum vzdělávání

Školíme sociální pracovníky a další zaměstnance, aby naše služby byly co možná nejkvalitnější. Přinášíme zajímavé vzdělávání odborníkům v oblasti práce s ohroženými dětmi.

Základní informace

SOS dětské vesničky stojí na základech, vybudovaných před padesáti lety předními odborníky v oblasti náhradní péče o traumatizované děti: předním českým pediatrem, profesorem Jiřím Dunovským, který je vedle spoluzaložení SOS dětských vesniček také zakladatelem české sociální pediatrie a Dětského krizového centra, a světově uznávaným dětským psychologem, profesorem Zdeňkem Matějčkem, autorem teorie sociální deprivace dětí v ústavní péči. Oba dva zakladatelé SOS dětských vesniček kolem sebe koncem šedesátých let minulého století shromáždili skupinu odborníků, kteří jim pomohli změnit pohled české veřejnosti na péči o děti, jež nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, a prosadit uzákonění pěstounské péče jako alternativy ke kojeneckým ústavům a dětským domovům.

V podpoře pěstounských rodin mají SOS dětské vesničky sice půl století zkušeností, přesto na sobě stále pracujeme. Podporujeme nejen děti v náhradní rodinné péči, ale také děti v jejich vlastních rodinách, jejichž rodiče se potýkají s problémy a hrozí odebrání dětí z péče, stejně jako děti vyžadující okamžitou pomoc a péči v krizovém centru. Pro pěstounské rodiče, sociální pracovníky a další pomáhající profese jak z řad zaměstnanců SOS dětských vesniček, tak mimo naši organizaci, pořádáme řadu školení, workshopů a seminářů, které přinášejí moderní poznatky a přístupy k traumatizovaným dětem a snaží se tak život dětí, k nimž osud nebyl vždy přívětivý, co nejvíce zlepšovat.

Kontaktní osoba:
Mgr. Milena Kozáková, Tel.: +420 773 687 524, E-mail: milena.kozakova@sos-vesnicky.cz

Najdete nás:
Centrum vzdělávání SOS dětských vesniček, Lahovská 85, 159 00 Praha 5

Kurzy a projekty

Vzdělávací aktivity SOS dětských vesniček jsou určené pěstounům, sociálním pracovníkům a dalším zaměstnancům SOS dětských vesniček, některé jsou přístupné i pro odbornou veřejnost. Jejich cílem je zvyšovat odbornost účastníků a seznamovat je s moderními postupy a metodami práce s traumatizovanými dětmi.

Cena pro pěstouny z jiných doprovázejících organizací je 250 Kč za lektorskou hodinu.

Přehled projektů a kurzů