Chci podpořit

Ombudsman SOS dětských vesniček

Ombudsman SOS dětských vesniček

Ombudsman SOS dětských vesniček

Hájí práva dětí a mladých lidí v situacích, kdy mají pocit, že jim někdo ubližuje, ohrožuje je nebo se z jakéhokoli důvodu necítí bezpečně.

Základní informace

S čím ti můžeme pomoct

Jsme tu proto, abys na případné problémy nebyla sama nebo sám. Pomůžeme ti zorientovat se v problému a společně najdeme řešení toho, co tě právě trápí. Přečti si modelové příběhy z různých životních oblastí.

Škola
Rodina
Kamarádi
Vztahy
Násilí
Psychika
Zdraví
SOS Služba

Kdo je dětský ombudsman

Na dětského ombudsmana se můžeš obrátit s čímkoli, co nechceš svěřit rodičům, učitelům nebo svému známému pracovníkovi z SOS dětských vesniček. V případě, že chceš svůj problém radši řešit se ženou, je ti k dispozici jeho zástupkyně.

Mgr. Radim Kejík, DiS.

ombudsman

V SOS dětských vesničkách působí od roku 2010. První 4 roky pracoval jako pedagog s dětmi z pěstounských rodin, od roku 2014 se stal vedoucím volnočasového centra SOS Kajuta v Bystřici pod Hostýnem, které nabízí dětem a mladým lidem místo, kde najdou důvěru a oporu. Můžou tu trávit čas hrou, zasportovat si, najít si kamarády, napsat si v klidu úkoly nebo se svěřit se svým trápením. Mezi jeho záliby patří sport, četba knih a cestování.

Jana Hrdličková

zástupkyně ombudsmana

V SOS dětských vesničkách pracuje pátým rokem jako sociální pracovnice. Podporuje rodiny, které se dostaly do složité situace. Pravidelně je navštěvuje, s dětmi i rodiči probírá, co je trápí a pomáhá jim, aby se jim spolu lépe žilo a aby si navzájem lépe rozuměli. Ve volném čase ráda jezdí na hory, na vodu a také na výlety na koloběžce.

Dětská práva

Každý člověk má svoje práva. Ta, která se týkají dětí a mladých lidí jsou shrnuta v dokumentu, který se jmenuje Úmluva o právech dítěte.

Co je to Úmluva o právech dítěte a kdy vznikla?

Úmluva je vlastně takovou dohodou mezi jednotlivými státy světa, které se jejím prostřednictvím dohodly na tom, co považují za dětská práva, a tuhle dohodu pak stvrdily podpisem.

Úmluva o právech dítěte vznikla v roce 1989 a platit začala o rok později. Většina států světa se jejím podpisem zavázala k jejímu dodržování, což znamená, že budou dohlížet na to, aby práva dětí žijících na jejich území byla dodržována.

Česká republika podepsala tuhle dohodu v roce 1991.

Co konkrétně Úmluva o právech dítěte obsahuje?

Úmluva o právech dítěte je celosvětově nejuznávanějším dokumentem na ochranu dětských práv. Obsahuje 42 článků, které vysvětlují jednotlivá práva, která by dětem měla být zaručena. V jednotlivých článcích je tedy popsáno, co děti „všechno“ děti smí a co mají ti, kteří jsou za děti zodpovědní, dělat, aby dětská práva nebyla porušována.

Všechna práva uvedená v Úmluvě o právech dítěte mají stejnou důležitost.

Celý text Úmluvy o právech dítěte si můžete přečíst zde.

Sociální pracovníci

Kontaktuj nás

Pokud máš problém, se kterým bychom ti mohli pomoct, obrať se na nás některým z následujících způsobů.