Chci podpořit

Naše pomoc dětem

Dětství může být vratké a nejisté, stejně jako kocábka na moři. Pro potřebné děti jsme majákem, který je pomáhá vést, když to nejvíce potřebují.

Preventivní pomoc pro rodiny

SOS KompasSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiSAS

SOS Kompas je preventivní služba pro rodiny ohrožené odebráním dětí. Pomáhá rodičům překonat životní krize, aby děti mohly zůstat doma a nemusely do náhradní péče.

Okamžitá pomoc dětem

SOS SluníčkoZařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocZDVOP

Krizové centrum SOS Sluníčko je zařízení s nepřetržitým provozem pro děti, o které se jejich rodiče nemohou dočasně postarat, pro děti zanedbávané, zneužívané nebo týrané. V SOS Sluníčku se o děti staráme v prostředí velmi podobném tomu rodinnému a pomáháme jim udržet kontakt s rodiči a dalšími blízkými.

Podpora pěstounských rodin

SOS PřístavDoprovázení pěstounských rodinDPR

Jsme bezpečným přístavem pro pěstouny i děti, o které se starají – nabízíme zázemí pěstounským rodinám, pomáháme začínajícím pěstounům i těm, kteří už pěstounskou péči vykonávají delší dobu nebo těm, kteří se pěstouny teprve stát chtějí. Pěstounské rodiny podporujeme v devíti krajích.

Dům na půl cesty

SOS KotvaDomy na půl cestyDPC

Pomáháme mladým lidem od 18 do 26 let, kteří vyrostli v dětském domově nebo u pěstounů, se vstupem do dospělého života. Jsme kotva, která je jistí. Najdou u nás bydlení i podporu, která jim pomůže vykročit do samostatného života.

Volnočasové centrum pro děti a mládež

SOS KajutaNízkoprahové zařízení pro děti a mládežNZPDM

Nabízíme dětem a mladým lidem místo, kde najdou důvěru a oporu. Místo, kde mohou trávit čas hrou, najít si přátele, napsat si v klidu úkoly nebo se svěřit se svým trápením.

Tréninkové bydlení pro ohrožené rodiny

SOS KormidloCentrum sociální rehabilitace pro rodiny s dětmiCSRPRD

SOS Kormidlo je terénní a pobytová služba pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci. Během půlročního tréninkového pobytu se rodiče učí postarat se o své děti a zvládat samostatně každodenní povinnosti i náročnější problémy.

Centrum vzdělávání

Centrum vzdělávání

Neustále na sobě pracujeme a zvyšujeme kvalitu jak našich služeb, tak práce s ohroženými dětmi v ČR. K tomu přispívá i další vzdělávání a zvyšování kompetencí našich sociálních pracovníků a dalších zaměstnanců. Centrum vzdělávání nabízí kurzy, workshopy a semináře nejen pro zaměstnance SOS dětských vesniček, ale také pro kolegy působící mimo naši organizaci.

Ombudsman SOS dětských vesniček

Ombudsman SOS dětských vesniček

Dětský ombudsman hájí práva dětí a mladých lidí v situacích, kdy mají pocit, že jim někdo ubližuje, ohrožuje je nebo se z jakéhokoli důvodu necítí bezpečně. Děti se na něj můžou obrátit s čímkoli, co nechtějí svěřit rodičům, učitelům nebo svému známému pracovníkovi z SOS dětských vesniček. V případě, že chtějí svůj problém radši řešit se ženou, je jim k dispozici jeho zástupkyně.