Chci podpořit

Podpora pěstounských rodin

SOS Přístav
Doprovázení pěstounských rodin

SOS Přístav

Posláním služby SOS Přístav je podporovat osoby pečující a osoby v evidenci v péči o přijaté děti zejména v těch oblastech, které jsou pro náhradní rodinnou péči specifické.

Základní informace

Kdo jsme

SOS dětské vesničky mají pověřenní k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Podporu pěstounským rodinám poskytujeme více než 50 let. SOS Přístavy navazují na činnost tradičních SOS dětských vesniček, ve kterých měly pěstounské rodiny odbornou pomoc a zázemí v dosahu a kde jim bylo poskytováno i bydlení.

V současné době podporujeme pěstounské rodiny v těchto krajích: Karlovarský, Středočeský, Praha, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Moravskoslezský a Plzeňský. V případě volné kapacity areálech původních SOS dětských vesniček (Karlovy Vary, Brno, Chvalčov) nabízíme pěstounským rodinám, které s námi mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, pronájem rodinných domů.

Posláním SOS Přístav je podporovat osoby pečující a osoby v evidenci, v péči o přijaté děti zejména:

 • v zajišťování bezpečí dětí a péči o ně,
 • v naplňování konkrétních individuálních potřeb přijatého dítěte,
 • v podpoře vztahů dítěte k jeho rodině a dalším blízkým osobám,
 • ve vytváření bezpečných dlouhodobých vztahů s dětmi,
 • ve spolupráci s dalšími odborníky podporujícími dítě.

Cílem SOS Přístav je podporovat pěstounské rodiny v poskytování péče tak, aby jim svěřené děti:

 • vyrůstaly v lásce, bezpečí, důvěře, respektu a přijetí,
 • vytvářely smysluplné dlouhodobé vztahy jak se svojí původní rodinou, tak s rodinou pěstounskou,
 • se účastnily rozhodování o svých životech a dostaly srozumitelným způsobem informace o všem, co se jich týká, zejména informace o své historii a důvodech, proč jsou umístěné v pěstounské péči,
 • rozvíjely svůj potenciál a byly naplňovány jejich potřeby,
 • budovaly svou identitu,
 • byly připraveny na odchod z pěstounské péče ať již návratem ke svým rodičům nebo jiným osobám blízkým, do jiných forem péče, nebo osamostatněním v dospělosti.

Kdo je naše cílová skupina, komu pomáháme:

 • osoby pečující a osoby v evidenci (pěstouni), poskytující pěstounskou péči jakožto smluvní strany dohody o výkonu pěstounské péče.

Dalšími cílovými skupinami jsou:

 • děti v pěstounské péči,
 • další děti v rodině,
 • další osoby blízké pěstounům,
 • rodiče a další osoby blízké pro děti v pěstounské péči při zajištění bezpečného kontaktu dítěte s těmito osobami,
 • děti, které se na SOS Přístav obrátí,
 • osoby, které mají zájem o náhradní rodinnou péči.

Jak pomáháme

S pěstounskou rodinou uzavíráme dohodu o výkonu pěstounské péče. Dohoda je základem toho, abychom společně nastavili pro každé dítě a jeho rodinu nejvhodnější způsob zajištění podpory a služeb, který zohledňuje individuální potřeby celé rodiny.

 • Doprovázení pěstounských rodin (dlouhodobých pěstounů, pěstounů na přechodnou dobu, příbuzenských pěstounů) – poskytujeme poradenství v náhradní rodinné péči a v sociální oblasti (specifika pěstounské péče, výchova a vzdělávání přijatých dětí, volnočasové aktivity, spolupráce s biologickou rodinou a zpracování historie dítěte, případně další).
 • Odborné vzdělávání pro pěstouny – dle individuálních potřeb, prezenční i on-line formou, případně víkendová vzdělávání.
 • Zprostředkování zajištění péče o dítě – v zákonem stanovených případech hradíme jak krátkodobé hlídání dětí, tak přispíváme na pobytové aktivity dětí po dobu zajištění odpočinku pěstounů (14 dní/rok).
 • Psychologickou a další odbornou podporu – zprostředkováváme spolupráci s odborníky s praxí v oblasti náhradní rodinné péče.
 • Kontakt s biologickou rodinou – pomáháme s přípravou všech účastníků (dítě, pěstoun, rodič). Pomáháme se zajištěním kontaktů dítěte s biologickou rodinou. Nabízíme vhodné prostory pro kontakt a asistenci odborného pracovníka.
 • V případě volné kapacity v areálech původních SOS dětských vesniček (Karlovy Vary, Brno, Chvalčov) nabízíme pěstounským rodinám, které s námi mají uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče, pronájem rodinných domů.
lokace

Kde službu poskytujeme

1
8