Chci podpořit

Okamžitá pomoc dětem

SOS Sluníčko
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc

SOS Sluníčko

SOS Sluníčko je zařízení s nepřetržitým provozem pro děti, které vyžadují okamžitou pomoc. Zařízení nabídne dítěti dočasný domov a 24hodinovou péči.

Základní informace

Kdo jsme

SOS Sluníčko je zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, jehož posláním je zajištění krizové pomoci dětem, které se ocitly v ohrožení a nemohou z různých důvodů setrvat ve své rodině.

Cílem naší pomoci je:

  • poskytnout dítěti bezpečí a komplexní krizovou pomoc,
  • podpořit rodinu dítěte, aby mohla péči o dítě převzít,
  • připravit dítě na návrat do rodiny a v případě, že to není možné, spolupracovat na hledání nejlepšího možného řešení pro dítě, zpravidla v dlouhodobé náhradní rodinné péči.

Komu pomáháme

Naše zařízení je určeno pro děti od narození do dospělosti, které se ocitly bez jakékoliv péče, jsou ohroženy na zdraví nebo na životě, jsou tělesně nebo duševně týrané nebo zneužívané nebo z jiného závažného důvodu nemohou zůstat v péči rodičů a nelze jim v danou chvíli zajistit péči v rodinném prostředí.

Co nabízíme

Pro dítě

Dítěti poskytujeme péči, jakou by běžně zajišťovali rodiče (ubytování, stravování, ošacení, zdravotní péči, vzdělávání, volnočasové aktivity, podporu v rozvoji apod.). Reagujeme přitom na individuální potřeby každého dítěte. O děti se staráme v malých bytech v rodinných domech způsobem co nejpodobnějším běžnému životu v rodině. Vzhledem k tomu, že se u nás ocitají děti v krizových situacích, potřebují kromě běžné péče zpravidla intenzivní odbornou podporu. Proto poskytujeme krizovou intervenci, podporujeme vztahy dítěte k rodičům a dalším blízkým osobám, poskytujeme psychologickou pomoc a podporujeme dítě v porozumění situaci, ve které je. Pokud je to třeba, připravujeme dítě na odchod do dlouhodobé náhradní péče.

Pro rodiny

Rodinám dětí, které jsou u nás umístěné, poskytujeme poradenství a podporu, případně zprostředkováváme další odbornou pomoc. Smyslem naší pomoci je podpora vztahu rodiny s dítětem, podpora rodičovských kompetencí a překonání situace, která vedla k nutnosti umístění dítěte, aby se dítě pokud možno mohlo co nejdříve do péče rodiny vrátit.

Jak SOS Sluníčka fungují

SOS Sluníčka jsou provozována v bytech v rodinných domech, v prostředí, které je co nejpodobnější životu v běžné rodině. Stejně tak denní režim odpovídá provozu běžné domácnosti. Tety, které o děti pečují, mají na starosti celou domácnost, takže s dětmi vaří, společně s nimi i jedí, připravují se s nimi do školy apod. Pokud je to možné, dítě i v době pobytu u nás navštěvuje stejnou školu nebo volnočasové aktivity, jako když bylo doma.

Každé SOS Sluníčko spolupracuje s dalšími odborníky a institucemi tak, aby mohlo poskytovat péči dětem v krizových situacích. Zajišťujeme psychologickou péči, zdravotní péči, vzdělávání v běžných školských zařízeních a další odborníky, pokud to dítě potřebuje.

V době pobytu dítěte u nás podporujeme co nejširší kontakt dítěte s rodiči a dalšími blízkými osobami, rodiče mohou využívat návštěvní místnosti nebo jít s dětmi na procházku mimo zařízení.

lokace

Kde službu poskytujeme

1