Chci podpořit

Vánoční sbírka SOS dětských vesniček vynesla přes 200 tisíc korun

Tiskové zprávy

25. ročník adventní sbírky pod vánočním stromem na Pražském hradě ve prospěch SOS dětských vesniček vynesl 216 tisíc korun. Sbírka se tradičně koná pod záštitou první dámy: po Ireně Svobodové, Olze Havlové, Dagmar Havlové a Ivaně Zemanové převzala štafetu a poskytla záštitu i Eva Pavlová. Výtěžek sbírky podpoří preventivní služby pro ohrožené rodiny, kterým hrozí odebrání dětí z péče.

Hranici dvou set tisíc korun se podařilo překročit poprvé po osmi letech. „Velice nás potěšilo, že ačkoli se letos na Hradě nekonaly vánoční trhy a kasička tak stála pod vánočním stromem poměrně osamoceně, podařilo se vybrat tak krásnou částku,“ říká Jindra Šalátová, ředitelka SOS dětských vesniček. „Velký dík za to patří Hradní stráži, která se nám o kasičku každoročně stará,“ dodává Jindra Šalátová.

Výtěžek sbírky podpoří preventivní služby pro ohrožené rodiny, které se ocitly v krizi a bez pomoci by mohlo dojít k odebrání dětí z péče. „Snažíme se stabilizovat jejich situaci a podpořit rodičovské kompetence rodičů tak, aby dítě mohlo vyrůstat v bezpečném prostředí. Učíme je hospodařit s penězi, vysvětlujeme, co všechno dítě potřebuje pro svůj vývoj… Ale zejména je učíme, jak s dítětem mluvit, jak si s ním hrát, jak mu dát najevo, že ho mám ráda a že mě zajímá, protože to potřebují děti ze všeho nejvíce,“ vysvětluje Jindra Šalátová.

Tradici vánočních sbírek na Pražském hradě pod záštitou první dámy založila už v roce 1968 manželka tehdejšího prezidenta Irena Svobodová. Po dvou letech byla sbírka zakázána, v roce 1992  byla tradice obnovena díky velké podpoře Olgy Havlové. Od té doby nosí kasičku SOS dětských vesniček příslušníci Hradní stráže k vánočnímu stromu každý advent, se dvěma přestávkami – za doby prezidentování Václava Klause a před nedávnou dobou kvůli covidovým restrikcím.

SOS dětské vesničky jsou nejstarší českou neziskovou organizací pomáhající ohroženým dětem, v letošním roce oslaví 55. výročí od svého založení. Pomáhají dětem ohroženým ztrátou rodičovské péče, dětem, které se ocitly v krizi a nemohou ve své rodině zůstat i dětem, o něž se starají pěstouni. Každoročně takto pomohou zhruba 2,5 tisícům dětí.

Blog

Mohlo by vás zajímat