Chci podpořit

Projekt Therappic - rozšíření stávající softwarové databáze

Grantové projekty

Od roku 2020 jsme zavedli elektronickou databázi Therappic pro záznam veškeré práce s klienty a pro zaznamenávání vybrané činnosti pracovníků.  

S jejími funkcionalitami i uživatelskou stránkou jsou sociální pracovníci i management velmi spokojeni, stále však potřebujeme mnoho nových specifických funkcionalit šitých na míru našim rozmanitým službám.
Stávající databáze je velmi kvalitní, přesto ale nepokrývá veškeré naše potřeby. V rámci projektu „Therappic – rozšíření stávají softwarové databáze“ jsme zadali další vývoj databáze v oblasti sledování kvantitativních a kvalitativních dat. Její rozšíření může lépe pomoci k rychlé a efektivní práci sociálních pracovníků.

Projekt byl financován z program Active Citizens Fund.

Blog

Mohlo by vás zajímat