Chci podpořit

Kulatý stůl o zvyšování kvality systému náhradní péče

Tiskové zprávy

Prezentace Radima Kejíka z SOS dětské vesničky ve Chvalčově, kde realizují spolu s dětmi projekt Čajovna, ukázala jednoduchý, ale přitom velmi účinný nápad, jak děti a mladistvé v náhradní péči zapojit do společné činnosti, při které získávají nejen pracovní dovednosti a návyky.


Všichni účastníci měli v rámci pracovních skupin Kulatého stolu možnost vyjádřit se k metodikám Deinstitucionalizace a Vstupu mladých lidí na trh práce po opuštění náhradní péče, které se v rámci projektu Zvyšování kvality systému náhradní péče ve Sdružení SOS dětských vesniček připravují.  Prostředí Kulatého stolu umožnilo hodnocení dokumentů z různých profesních úhlů pohledu.  Domníváme se, že jsme díky tomu získali kvalifikovanou reflexi naší práce, která bude ve zmíněných materiálech zohledněna.


Stravování účastníků v průběhu dne zajistili pracovníci podporovaného zaměstnání Centra služeb Slunce všem, o. p. s. v Unhošti.


Všem zúčastněným tým pracovníku Sdružení SOS dětských vesniček děkuje za spolupráci.

Dne 25. 4. uspořádalo Sdružení SOS dětských vesniček v rámci svého projektu Zvyšování kvality systému náhradní péče o děti Kulatý stůl, jehož posláním byla podpora multidisciplinární spolupráce poskytovatelů služeb v Karlovarském regionu. Ke Kulatému stolu proto byli pozváni a setkání se zúčastnili zástupci Oddělení sociálně právní ochrany dětí Krajského úřadu v Karlových Varech, Odboru sociálních věcí Magistrátu Karlovy Vary, Odboru sociálních věcí a zdravotnictví v Kraslicích a Správy zdravotních a sociálních služeb v Chebu. Dále byli přítomni zaměstnanci Dětského domova v Karlových Varech a Ostrově, Dětského domova v Mostě a ZDVOPu Na horách. Zúčastnili se také zástupci neziskových organizací Člověk v tísni, Náhradním rodinám či Kotec a dále mladí lidé, kteří mají osobní zkušenost s náhradní péčí.


Zajímavé příspěvky k problematice opouštění náhradní péče a uplatnění mladých lidí na trhu práce přednesli Ondřej Žák z Domu na půl cesty v Nebanicích a Vlastimil Drašar ze sociálního podniku Srdce a čin, o. p. s.


O své zkušenosti s celoživotní péčí o svěřené děti se s účastníky Kulatého stolu podělila dlouholetá pěstounka Ing. Jarmila Paříková, která v SOS vesničce v Karlových Varech působí již 21 let. Svým osobním příběhem dokázala všechny přítomné povzbudit a motivovat v práci i soukromém životě.

Blog

Mohlo by vás zajímat