Chci podpořit

K přijímacím zkouškám nestartují všichni ze stejné startovní čáry

Aktuality

Současný systém přijímacích zkoušek podle nás nezohledňuje sociální status rodin, které nemohou nebo neumí podpořit své děti v cestě za lepším vzděláním. Děti pocházející z nejslabších sociálních skupin často nenachází u svých rodičů potřebnou podporu v úsilí za lepším v zděláním a šancí vymanit se z života v nejchudších poměrech. Tento nedostatek intelektuální, emocionální i materiální podpory ze strany rodičů provází většinou celou jejich školní docházku, naplno se ale projeví právě u přijímacích zkoušek na střední školy. 
 
„V naší práci s ohroženými rodinami často vidíme, že děti, které mají předpoklady ke studiu, ale pocházejí z vyloučených lokalit nebo sociálně nejslabších rodin, nedokáží při současném nastavení systému uspět u přijímacích zkoušek. Ty neověřují znalosti nabyté ve škole, ke kterým mají přístup všechny děti bez rozdílu,  ale vyžadují po uchazečích intenzivní samostatnou domácí přípravu, pro níž je výrazná podpora rodičů nezbytná,“ vysvětluje Jindra Šalátová, ředitelka SOS dětských vesniček. 
 
Pro všechny děti bez ohledu na sociální status navíc představují přijímací zkoušky nepřiměřený stres ovlivňující negativně jejich duševní zdraví. Enormní tlak spojený s přijímacím řízením může vést k vyčerpání nebo rezignaci, dlouhá doba čekání na výsledky a nejistota ohledně budoucnosti může vyvolávat u dětí úzkost. Pro děti ze znevýhodněného prostředí k tomu přibývá ještě frustrace kvůli chybějící podpoře ze strany školy i rodičů a nemožnosti vymanit se z kruhu nízkého vzdělání a chudoby.
 
Považujeme za důležité, aby se reformy přijímacích zkoušek na střední školy zaměřily na minimalizaci těchto negativních dopadů a poskytly rovné příležitosti pro všechny děti bez ohledu na jejich sociální status.

Blog

Mohlo by vás zajímat