Chci podpořit

Jak pomáhá závěť

Ve své závěti můžete část majetku odkázat libovolné neziskové organizaci, které si vážíte. V rámci dědické smlouvy si dokonce můžete stanovit podmínky, jak má být dědictví použité.

Jak mohu odkázat svůj majetek?

V závěti můžete odkázat část majetku, komu vy sami uznáte za vhodné. Ani závětí ale nelze vynechat tzv. neopomenutelné dědice, to je zpravidla vaše manželka či manžel a děti.

Existují 3 varianty, jak darovat svou pozůstalost: závěť, dědická smlouva a odkaz.

Závěť

Nejlepší je sepsat závěť pod dohledem notáře, ten ji také následně uloží do Evidence právních jednání pro případ smrti. Nehrozí tak, že by se o vaší závěti nevědělo. Služby notáře obvykle stojí 1 800 Kč, během Měsíce dobročinné závěti (13. září – 12. října) tuto částku hradí Koalice za snadné dárcovství (více zde). Seznam notářů najdete zde).

Závěť také můžete sepsat vlastnoručně doma. Taková poslední vůle musí být vlastní rukou napsaná i podepsaná (nesmí ji psát nikdo jiný nebo nesmí být vytištěná). Nevýhodou je, že může obsahovat právní chyby, o kterých lajk neví, kvůli kterým ale může být prohlášena za neplatnou. Bezpečnější cestou může být sepsání online pomocí webové aplikace stránky Goodbye.cz. Taková závěť projde odbornou kontrolou, bude tedy právně v pořádku, jediné, co je pro její platnost potřeba udělat, je podepsání za přítomnosti dvou svědků. Pokud na stránce www.goodbye.cz/sosvesnicky zadáte kód „sosvesnicky“, je pro Vás sepsání závěti zdarma.

Dědická smlouva

Touto smlouvou stanovíte dědice části pozůstalosti (odkázat takto můžete maximálně ¾ majetku). Výhodou je, že na použití daru se domlouvají obě strany předem.

Dědickou smlouvu můžete změnit opět jen dohodou s dědicem, dobře si ji tedy dopředu rozmyslete. Na formální náležitosti dohlíží vždy notář, který také smlouvu zanese do Evidence právních jednání pro případ smrti. Odměna pro notáře se odvíjí od hodnoty daru ve smlouvě.

Odkaz

Odkazem nařizujete zákonnému dědicovi, například svým dětem, jak s dědictvím naložit. Můžete například určit, že část dědictví, nemovitost nebo konkrétní věc mají věnovat na dobročinné účely. Odkaz může mít také formu pravidelného měsíčního příspěvku.

Odkaz může být vhodný, pokud si přejete odkázat konkrétní věc. Odkaz je možné zřídit v závěti, dědické smlouvě nebo v samostatném dokumentu. Má své formální náležitosti a měl by jej zřizovat notář, který také odkaz patřičně zaeviduje.

Chcete vědět víc?

Připravili jsme pro vás odpovědi na nejčastější otázky okolo závětí.

Uvažujete o odkazu ve prospěch SOS dětských vesniček? Neváhejte kontaktovat Janu Nevřalovou. Zodpoví vám všechny dotazy.

Jana Nevřalová
Tel.: 775 001 889
E-mail: jana.nevralova@sos-vesnicky.cz