Chci podpořit

Chráníme práva dětí

V našich službách usilujeme o naplňování nejlepšího zájmu dítěte a o ochranu dětí před zanedbáváním, týráním, zneužíváním nebo jiným porušováním jejich práv.

Bezpečnost dětí je záležitostí každého z nás

Riziku zneužívání, zanedbávání, týrání, diskriminace nebo jinému špatnému zacházení je potenciálně vystaveno každé dítě. Některé dívky a chlapci jsou kvůli svému socioekonomickému statusu, pohlaví, postižení, etnickému původu, národnosti nebo životní situaci ohroženi více. Je na nás dospělých, abychom na to reagovali.

Věříme, že pro nejúčinnější ochranu dětí je především třeba, aby děti samy znaly svá práva a věděly, na koho se mohou obrátit v případě, že by jim někdo ubližoval. Proto dětem, kterým poskytujeme naše služby, vysvětlujeme, co mohou dělat v případě, že by je někdo ohrožoval a na koho se mohou obrátit. Všem oznámením, která obdržíme, se důkladně věnujeme.

Pro naši práci je také důležité, aby všichni, kteří v SOS dětských vesničkách dětem pomáhají, věděli, co je to týrání, zneužívání nebo zanedbávání, jak se pozná a komu je třeba oznamovat jakékoliv podezření na špatné zacházení s dětmi.

Přečíst brožuru

Ochrana práv dětí je naše priorita

Snažíme se zvyšovat obecné povědomí o zneužívání dětí a chránit dítě v rámci rodiny, komunity i našeho systému ochrany práv dětí.

Neustále usilujeme o zlepšování našich služeb tak, aby co nejlépe reagovaly na potřeby dětí a rodin a co nejúčinněji pomáhaly v situacích, kde je to třeba. Zároveň využíváme naše poznatky z praxe, abychom usilovali o změnu zásadních systémových nedostatků v ochraně práv dětí v České republice.

Vyjadřujeme se např. k problematice umisťování nejmenších dětí do ústavních zařízení, podporujeme náhradní péči v rodinách apod.

Zjistěte, jaké jsou naše vize a hodnoty