Chci podpořit

Kdo jsme

SOS dětské vesničky, z. s. jsou nezisková organizace, která poskytuje pomoc ohroženým dětem, pečuje o rodiny, kterým hrozí odebrání dětí a podporuje pěstouny, kteří chtějí vychovávat nebo vychovávají děti.

Jak pomáháme v ČR

SOS dětské vesničky jsou nejstarší neziskovou organizací pomáhající v Česku ohroženým dětem. Poskytujeme celkem 6 typů služeb.

V rámci terénní sociální služby SOS Kompas pracujeme s ohroženými rodinami. Pomáháme jim řešit krize, které by rodičům znemožnily pečovat o děti.

Mimoto provozujeme krizové centrum SOS Sluníčko, kde se dětem dostane 24hodinové péče. Snažíme se zde vytvořit rodinné prostředí, jedna teta-pečovatelka se tu tedy stará maximálně o 4 děti.

Služba SOS Přístav pomáhá pěstounům. Ti, kteří pečují o více dětí a mají problém najít vhodné bydlení, mohou „zakotvit“ ve známých SOS dětských vesničkách, které máme v ČR tři. Odbornou pomoc a širokou škálu služeb pro pěstounské rodiny ale poskytujeme i mimo ně.

Myslíme i na to, aby děti mohly trávit čas smysluplně v našem nízkoprahovém zařízení SOS Kajuta.

Mladým lidem, kteří prošli pěstounskou nebo i ústavní péčí, nabízíme podporu v začátku jejich samostatného života v domě na půl cesty SOS Kotva.

Prostřednictvím služby SOS Kormidlo nabízíme tréninkové bydlení pro ohrožené rodiny s dětmi a pomáháme rodičům zvládat samostatně každodenní povinnosti i náročnější problémy.

Zjistěte, jak naše služby financujeme

Pomáháme po celém světě

Nápad založit organizaci, která bude nabízet náhradní péči podobnou rodině, dostal po 2. světové válce Rakušan Hermann Gmeiner.

První SOS dětská vesnička vznikla v rakouském Imstu v roce 1949. Dnes působí SOS dětské vesničky působí ve 136 zemích světa.

Kromě pěstounské péče o opuštěné děti a podpory ohrožených rodin provozuje také školy a školky, zejména v rozvojových zemích v místech, kde by jinak děti zůstaly bez vzdělání.

Dále poskytuje zdravotní péči (opět zejména v nejchudších zemích) a humanitární pomoc.

Pomáháme už přes 50 let

V tehdejším Československu začalo první SOS dětskou vesničku budovat Sdružení přátel SOS dětské vesničky v roce 1969, na jeho vzniku se podílela i legenda dětské psychologie profesor Zdeněk Matějček a doyen české pediatrie Jiří Dunovský.

V polovině 70. let byl veškerý majetek organizace včetně darů dobrovolníků znárodněn. Vesničky přestaly fungovat podle původních principů, v domech ale dál bydlely pěstounské rodiny s dětmi a vychovávaly tu děti, jen pod hlavičkou státu.

Po sametové revoluci byla organizace hned v prosinci 1989 obnovena, postupně převzala vesničky zpět do své správy, postavila třetí SOS dětskou vesničku v Brně a později rozšířila své služby do současné podoby.

Více o historii SOS dětských vesniček