Chci podpořit

Financování SOS dětských vesniček

Nebojíme se vám jasně říct, jak nakládáme s dary. Víme, že chcete přispívat na dobrou věc a chceme vám ukázat, proč by tou dobrou věcí měly být právě SOS dětské vesničky.

Komu pomáháme

Pomáháme dětem v krizi nebo těm, kterým hrozí odebrání z rodiny. Poskytujeme pomoc dětem, které už nemohou být s rodiči, podporujeme pěstouny a pomáháme dospívajícím vykročit do života.

3 069 

dětí s naší pomocí překonalo krizi.
Každé dítě si zaslouží bezpečný domov. Proto se především snažíme napravit situaci přímo v rodině. Pro akutně ohrožené děti jsou tu pak naše krizová zařízení.

300

pěstounských rodin u nás našlo podporu.
Nabízíme poradenství a zázemí pro pěstouny nebo rodiče, kteří se chtějí stát pěstouny.

427

rodin zůstalo vloni díky naší pomoci pohromadě.
Naši sociální pracovníci pracují s ohroženými rodinami, aby děti nemusely do náhradní péče.

Jak hospodaříme?

Náš roční rozpočet dosahuje několika desítek milionů korun. Pomoc financujeme ze soukromých darů a veřejných prostředků jako jsou dotace, granty a státní příspěvky.

Příjmy

Soukromé dary od lidí a firem činí víc než polovinu našich příjmů, čtvrtina je z veřejných zdrojů. Celkem dosáhly naše příjmy v roce 2022 výše 82 milionů Kč.

Náklady

Provozně nejnáročnější jsou SOS dětské vesničky. 43 % z našeho rozpočtu jde na podporu pěstounské péče. 38 % věnujeme preventivní péči a 19 % jde na okamžitou pomoc. Celkové náklady dosáhly v roce 2022 výše 63 milionů Kč.

Využití pomoci

Naši pomoc v posledních letech trvale rozšiřujeme, a to jak o nové skupiny dětí, které potřebují naši podporu, tak o nové regiony, kde je po našich službách poptávka. V roce 2023 jsme prostřednictvím 25 poboček pomohli 3 069 dětem.
služby

Co děláme

Dětství může být vratké a nejisté, stejně jako kocábka na moři. Máme proto 6 služeb, které jako maják pomáhají vést ty, kteří to potřebují.

Preventivní pomoc pro rodiny

SOS KompasSociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmiSAS

SOS Kompas je preventivní služba pro rodiny ohrožené odebráním dětí. Pomáhá rodičům překonat životní krize, aby děti mohly zůstat doma a nemusely do náhradní péče.

Okamžitá pomoc dětem

SOS SluníčkoZařízení pro děti vyžadující okamžitou pomocZDVOP

Krizové centrum SOS Sluníčko je zařízení s nepřetržitým provozem pro děti, o které se jejich rodiče nemohou dočasně postarat, pro děti zanedbávané, zneužívané nebo týrané. V SOS Sluníčku se o děti staráme v prostředí velmi podobném tomu rodinnému a pomáháme jim udržet kontakt s rodiči a dalšími blízkými.

Podpora pěstounských rodin

SOS PřístavDoprovázení pěstounských rodinDPR

Jsme bezpečným přístavem pro pěstouny i děti, o které se starají – nabízíme zázemí pěstounským rodinám, pomáháme začínajícím pěstounům i těm, kteří už pěstounskou péči vykonávají delší dobu nebo těm, kteří se pěstouny teprve stát chtějí. Pěstounské rodiny podporujeme v devíti krajích.

Dům na půl cesty

SOS KotvaDomy na půl cestyDPC

Pomáháme mladým lidem od 18 do 26 let, kteří vyrostli v dětském domově nebo u pěstounů, se vstupem do dospělého života. Jsme kotva, která je jistí. Najdou u nás bydlení i podporu, která jim pomůže vykročit do samostatného života.

Volnočasové centrum pro děti a mládež

SOS KajutaNízkoprahové zařízení pro děti a mládežNZPDM

Nabízíme dětem a mladým lidem místo, kde najdou důvěru a oporu. Místo, kde mohou trávit čas hrou, najít si přátele, napsat si v klidu úkoly nebo se svěřit se svým trápením.

Tréninkové bydlení pro ohrožené rodiny

SOS KormidloCentrum sociální rehabilitace pro rodiny s dětmiCSRPRD

SOS Kormidlo je terénní a pobytová služba pro rodiny s dětmi v obtížné životní situaci. Během půlročního tréninkového pobytu se rodiče učí postarat se o své děti a zvládat samostatně každodenní povinnosti i náročnější problémy.

Centrum vzdělávání

Centrum vzdělávání

Neustále na sobě pracujeme a zvyšujeme kvalitu jak našich služeb, tak práce s ohroženými dětmi v ČR. K tomu přispívá i další vzdělávání a zvyšování kompetencí našich sociálních pracovníků a dalších zaměstnanců. Centrum vzdělávání nabízí kurzy, workshopy a semináře nejen pro zaměstnance SOS dětských vesniček, ale také pro kolegy působící mimo naši organizaci.

Ombudsman SOS dětských vesniček

Ombudsman SOS dětských vesniček

Dětský ombudsman hájí práva dětí a mladých lidí v situacích, kdy mají pocit, že jim někdo ubližuje, ohrožuje je nebo se z jakéhokoli důvodu necítí bezpečně. Děti se na něj můžou obrátit s čímkoli, co nechtějí svěřit rodičům, učitelům nebo svému známému pracovníkovi z SOS dětských vesniček. V případě, že chtějí svůj problém radši řešit se ženou, je jim k dispozici jeho zástupkyně.