Chci podpořit

SOS Kajuta Bystřice pod Hostýnem

SOS Kajuta
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

Bystřice pod Hostýnem

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
SOS Kajuta

Sokolská 207
768 41 Bystřice pod Hostýnem

Kontaktujte nás
SOS Kajuta Bystřice pod Hostýnem
Pobočka

Základní informace

Kdo jsme

SOS Kajuta je registrovanou sociální službou sociální prevence podle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách jako nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Kajuta je bezpečný prostor, kde se dá smysluplně prožít volný čas a kde pomáháme dětem a mladistvým, kteří se ocitli v obtížné nepříznivé sociální situaci.

V SOS Kajutě nabízíme bezplatně a anonymně programy pro všechny příchozí děti ohrožené jakoukoliv formou negativních vlivů vnějšího prostředí i rodiny. Naším cílem je vyvést děti a mladistvé z rizikového prostředí formou vzdělávání, zvyšování jejich sociálních dovedností a smysluplným využitím volného času. Jednou z priorit je motivace k dosahování lepších školních výsledků a předcházení sociálnímu vyloučení dětí.

Provozní doba

Pondělí-pátek: 12:00 – 17:00 (během školních prázdnin 9:00-14:00)

Adresa

Sokolská 207, Bystřice pod Hostýnem

Jak a komu pomáháme

Nízkoprahové centrum SOS Kajuta je určeno zejména ohroženým dětem a mladistvým ve věku od 6 do 26 let, kterým nabízí programy rozvíjení sociálních dovedností, výchovných činností a využívání volného času. Možnost docházet do klubovny a na další aktivity však mají kromě klientů romské menšiny také děti většinového etnika, čímž dochází k přirozené integraci obou skupin.

Pracujeme s dětmi z nejrůznějších etnických i sociálních skupin, kde rodiče v důsledku kombinace různých rizikových faktorů (např. nízkého vzdělání, nezaměstnanosti, života v sociálně znevýhodněném prostředí, násilí, drog či dlouhodobé nemoci) zanedbávají svoje děti. Z tohoto důvodu děti často mívají potíže ve škole, zejména pak se čtením, psaním i počítáním a proto se této oblasti věnujeme nejvíce.

Cílem programů SOS Kajuty je vyvést děti a mladistvé z rizikového prostředí ulice a odvrátit je od setkání s osobami, od kterých by mohly převzít nežádoucí návyky a postoje (požívání alkoholu a omamných látek, páchání trestné činnosti, xenofobní a rasistické názory, záškoláctví apod.). Předpokladem k tomu je poutavá nabídka smysluplného využití volného času.

V SOS Kajutě poskytujeme veškeré své služby dětem zdarma a anonymně.

Nabízené činnosti

V SOS Kajutě můžeme probrat a pomoct s prací a brigádami, školou, rodinou, vztahy, drogami, soudy, dluhy nebo o všem, co tě zajímá a co potřebuješ.

V SOS Kajutě poskytujeme možnost přípravy do školy dětem, které mají se vzděláváním potíže. Děti ve vzdělávání podporujeme a pomáháme jim také s přípravou úkolů do školy.

V SOS Kajutě mají klienti také možnost využít individuální schůzky s pracovníkem SOS Kajuty a svěřit se svými problémy a poradit se. Děti se během takových neformálních rozhovorů svěřují s nejrůznějšími problémy, na které se v rámci svých možností snažíme reagovat a najít řešení.

V SOS Kajutě je možné navíc společně využít rozumně tvůj volný čas a zahrát si deskové a stolní hry v klubovně, vyzkoušet si výtvarné tvoření, či se přidat ke sportovním aktivitám v tělocvičně nebo na hřišti.

V SOS Kajutě můžete také využít počítače a internet, sledovat filmy, poslouchat hudbu, či chatovat s kamarády.

V SOS Kajutě promítáme filmy, pořádáme s vámi akce a zveme do zařízení zajímavé lidi, se kterými můžeš probrat různá témata.

SOS Kajutou pořádá pro děti o prázdninách jednodenní výlety do okolí, vícedenní letní pobyt, nebo příměstský tábor v Bystřici pod Hostýnem.

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.
Stížnosti, podněty nebo připomínky k naší práci můžete sdělit osobně kterémukoliv pracovníkovi zařízení, zaslat je na mailovou adresu uvedenou v kontaktech, případně poštou na naši adresu.

Sociální pracovníci

Kontaktujte nás

Blog

Co se u nás děje?