Chci podpořit

SOS Kompas JmK - Hrušovany

SOS Kompas
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

Hrušovany

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
SOS Kompas

U Výzkumu 603
664 62 Hrušovany

Kontaktujte nás
SOS Kompas JmK - Hrušovany
Pobočka

Základní informace

Kde pomáháme:

Hrušovany u Brna, U Výzkumu 603, 664 62 Hrušovany u Brna

Provozní doba

Ambulantní služba – kancelář:
Úterý:       8:00 – 11:00

Terénní služba:
Pondělí:   7:00 – 11:30, 12:00 – 19:00
Úterý:       7:00 – 11:30, 12:00 – 19:00
Středa:     7:00 – 11:30, 12:00 – 19:00
Čtvrtek:    7:00 – 11:30, 12:00 – 19:00
Pátek:       7:00 – 11:30, 12:00 – 19:00

Komu je služba určena

V SOS Kompasu JmK se zaměřujeme na pomoc rodinám v nepříznivé sociální situaci v regionech Kuřimska, Ivančicka, Rosicka, Židlochovicka a Šlapanicka.

Kapacita služby v ORP Židlochovicko

Ambulantní forma služby: 4 rodiny za den
Terénní forma poskytování: 6 rodin za den

Kapacita služby v ORP Šlapanicko

Ambulantní forma služby: 2 rodiny za den
Terénní forma poskytování: 3 rodiny za den

Cíle služby

Cílem služby je stabilizovat rodinu, která se nachází ve složité sociální či materiální situaci, tak, aby byla schopna samostatně zvládat nároky každodenního života a zajistit svým dětem odpovídající prostředí pro jejich všestranný rozvoj a bezpečí.

Jak pomáháme

Naši sociální pracovníci pomáhají rodičům s dětmi řešit jejich nepříznivou sociální situaci a zachovat rodinné vazby a bezpečné prostředí pro výchovu dětí. Služby poskytujeme v domácnosti nebo na jiném domluveném místě (terénní forma) či v naší kanceláři (ambulantní forma).

Jaké služby poskytujeme

 • Základní stabilizace rodiny (podpoříme vás při řešení nepříznivé sociální situace, poskytneme vám základní sociální poradenství a zprostředkujeme návazné služby, které v dané situaci budete potřebovat)
 • Pomoc při zajištění identifikačních a jiných osobních dokladů, včetně poskytnutí doprovodů na příslušné úřady
 • Podpora v oblasti vzdělávání, příprava na zařazení se na trh práce (podpoříme vás k získání nové kvalifikace/rekvalifikace a základních pracovních návyků)
 • Podpora zařazení se a udržení se na trhu práce (pomůžeme vám s hledáním vhodného zaměstnání, sepsáním životopisu a motivačního dopisu a s nácvikem osobního pohovoru v rámci výběrového řízení)
 • Podpora hospodaření s finančními prostředky, pomoc při zajištění hmotného zabezpečení rodiny (pomůžeme vám při tvorbě rodinného rozpočtu a rozvoji finanční gramotnosti jednotlivých členů rodiny a to včetně dětí, zprostředkujeme vám odborníky na dluhové a finanční poradenství)
 • Pomoc při hledání a udržení optimálního bydlení (pomůžeme vám při hledání vhodného bydlení, poskytneme vám základní poradenství v oblasti bydlení, poskytneme vám asistenci při jednání s pronajímatelem)
 • Podpora při vedení chodu domácnosti (poradíme vám, jak domácnost udržet v čistotě a pořádku, jak rozvrhnout údržbu domácnosti mezi členy rodiny)
 • Podpora při zajištění zdravotní péče a prevence proti rizikovému způsobu života na zdraví členů rodiny (zajistíme vám doprovody do zdravotnických zařízení, zprostředkujeme vám vhodné zdravotnické služby a odborníky z oblasti péče o duševní zdraví, pomůžeme vám při komunikaci se zdravotnickým personálem)
 • Pomoc při uplatňování práv, osobních zájmů a prevence v oblasti rizikového chování a kriminality (zprostředkujeme vám odbornou pomoc v situaci domácího násilí, zneužívání, týrání, poskytneme vám poradenství v oblasti ochrany vašich práv, včetně doprovodu k soudnímu jednání, právníkovi apod.)
 • Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím (podpoříme vás při vytváření pozitivních vztahů ve vaší rodině, škole, obci či pracovním prostředí, pomůžeme vám, abyste svůj volný čas trávili společně jako rodina, zprostředkujeme vám volnočasové aktivity)
 • Podpora při vytváření funkčních sociálních vazeb v rámci rodiny (poskytneme vám emocionální podporu, provedeme vás procesy úpravy rodinných poměrů např. stanovení výživného, úprava styku s dítětem, rozvodové řízení či evidence pod OSPOD, poskytneme vám asistenci při jednání se soudy, policií, podpoříme harmonické soužití vaší rodiny s pomocí dalších odborníků)
 • Podpora a rozvoj rodičovských kompetencí ve vztahu k dětem (pomůžeme vám při plnění školních povinností, zprostředkujeme vám doučování a pomoc při školní přípravě dětí, podpoříme vás, aby děti trávily svůj volný čas smysluplně, poradíme vám, jak rozvíjet psychomotorický rozvoj dětí a jejich sociální a komunikační dovednosti, podpoříme vás v péči o vaše děti, včetně dětí se zdravotním postižením)

PŘI POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY PRACUJEME V SOULADU S METODICKÝM DOKUMENTEM JIHOMORAVSKÉHO KRAJE – „REGIONÁLNÍ KARTY JIHOMORAVSKÉHO KRAJE“, KTERÉ NALEZNETE ZDE: https://www.sos-vesnicky.cz/app/uploads/2022/02/regionalni-karty-jihomoravskeho-kraje.pdf

KONKRÉTNÍ ČINNOSTI, KTERÉ POSKYTUJEME NA ZÁKLADĚ REGIONÁLNÍCH KARET, NALEZNETE ZDE: https://www.sos-vesnicky.cz/app/uploads/2022/02/konkretni-cinnosti-dle-regionalnich-karet-jmk

Můžeme něco zlepšit?

Máme zájem zlepšovat naše služby. Pokud věříte, že bychom něco mohli dělat lépe, budeme rádi, pokud nám to řeknete.

Stížnosti, podněty, návrhy nebo připomínky k naší práci můžete:

Sociální pracovníci

Kontaktujte nás

Blog

Co se u nás děje?