Chci podpořit

Pravidla pro přijímání darů

Vážíme si každého daru a přijímáme jej se vší vážností a odpovědností jako něco, co není samozřejmostí.

Všechny finanční a věcné dary jsou vedeny v účetnictví organizace, které prochází každoročně finančním auditem.

Základní informace o přijatých darech zveřejňujeme on-line na webových stránkách organizace. V elektronické podobě i tiskem zveřejňujeme výroční zprávy, které obsahují popis činnosti organizace i finanční uzávěrku.

Přijaté dary využíváme účelně, hospodárně a v souladu s platnými právní předpisy a stanovami organizace.

Přijímáme jen takové dary, které jsme schopni využít v souladu s posláním a cíli organizace a v souladu s vůlí dárce.

Nepřijímáme dary od politických stran, subjektů a organizací, které porušují lidská práva nebo vyrábějí a distribuují zbraně, alkohol a hrací automaty.

Každý dárce má právo na potvrzení o daru pro daňové nebo jiné účely.