Chci podpořit

Pověření a registrace

SOS dětské vesničky poskytují pomoc na základě Rozhodnutí o udělení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a Rozhodnutí o registraci sociálních služeb.

Sociální služby

SOS dětské vesničky poskytují své služby SOS Kompas (Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi), SOS Kotva (Dům na půl cesty), SOS Kormidlo (Sociální rehabilitace pro rodiny s dětmi), SOS Kajuta (Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež) na základě registrace poskytovatele sociálních služeb.

Rozhodnutí o registrovaných sociálních službách ke stažení zde.

Výpis z živnostenského rejstříku k stažení zde.

Pověření k poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Hlavní město Praha – doplňková síť ke stažení zde.

Dodatek k Pověření k poskytování sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Hlavní město Praha – doplňková síť ke stažení zde.

Sociálně-právní ochrana dětí

SOS dětské vesničky poskytují své služby SOS Sluníčko (Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc), SOS Přístav (Doprovázení pěstounů) na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Zmíněné pověření nám bylo uděleno v tomto rozsahu:

 • Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje.
 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
 • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
 • Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, v rámci své poradenské činnosti.
 • Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
 • Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti.
 • Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče. Pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
 • Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Pověření MHMP si stáhněte zde: Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 28. 11. 2023.

Pověření KÚ Karlovarského kraje si stáhněte zde: Rozhodnutí Krajského úřadu Karlovarského kraje ze dne 31. 3. 2022.

Stanovy organizace

Fungování SOS dětských vesniček se řídí stanovami, ke stažení zde.