Pomocná ruka | 2450 Kč

Pomocná ruka | 2450 Kč

Včasná preventivní podpora rodin v nouzi je dlouhodobě považována za nejúspornější a nejefektivnější způsob pomoci. Jsou minimalizovány nejen finanční náklady na sociální práci, ale také se mnohdy zabrání nevratnému poškození psychiky dětí, které byly odebrány z rodiny třeba jen kvůli hmotné nouzi, kterou rodiče nedokázali řešit. Sami totiž pocházejí z neúplných rodin nebo sociálně slabých poměrů a jejich děti čelí tomu samému, čím kdysi prošli i oni: jsou ostrakizovány, šikanovány a už na startovní čáře se ocitají daleko pozadu za svými šťastnějšími vrstevníky. Stačí ale mnohdy i malá pomoc a bludný kruh chudoby, nevzdělanosti a vyloučení ze společnosti může být přerušený.

DARUJTE DĚTEM:
• Konec strachu z dalšího dne plného problémů
• Pocit jistoty a bezpečí ve vlastní rodině
• Posílení rodinných vazeb