Letní tábor | 3000 Kč

Letní tábor | 3000 Kč

Uhraďte podstatnou část nákladů na pobyt v letním prázdninovém táboře pro 1 dítě v pěstounské péči nebo dítě ze sociálně a materiálně slabých rodin, které tak získá možnost poznat nové kamarády a navázat přátelství na celý život.