Rodinné okolnosti

Musím mít/nemít vlastní děti, abych se mohl stát pěstounem?

Podmínka vlastních dětí, či bezdětnost není v případě pěstounské péče stanovena. S ohledem na věk biologických dětí je však třeba počítat také s jejich postojem k přijetí dítěte do rodiny.

Musím mít manžela/manželku abych se mohl stát pěstounem?

Manželství/partnerství není podmínkou pro podání žádosti o pěstounskou péči. Manžel/partner by měl s pěstounskou péčí souhlasit, být vůči ní nakloněn, bude přizván k psychologickému posouzení.

Je nastavena nějaká věková hranice pro žadatele o pěstounskou péči?

Pěstounství není ze zákona omezeno věkem. U přechodné pěstounské péče se v praxi přihlíží k tomu, zdali má žadatel naplněnou svou rodičovskou potřebu nebo touhu. Či nakolik se zdá být schopen a srovnán přijmout dítě, které bude mít jen omezenou dobu. U dlouhodobého pěstounství je vhodné, aby věkový rozdíl mezi dítětem a pěstounem byl přiměřený.

Bydlení

Musím bydlet ve vlastním bytě/domě, když se chci stát pěstounem, nebo bydlení v pronájmu není překážkou?

Bydlení v pronájmu není překážkou, důležité je prokázat, že máte dostatečné příjmy a podmínky, které zajistí adekvátní péči o dítě.

Finance

Jaká je výše odměny pěstouna?

U přechodné pěstounské péče činí odměna pěstouna 20 000 Kč (hrubého), náleží mu také příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který se vyčísluje podle věku dítě a případně dle závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. Za každé další dítě, které je svěřeno do jiné, než přechodné pěstounské péče se zvyšuje odměna pěstouna o 6000 Kč.

U dlouhodobé pěstounské péče činí odměna pěstouna při péči o 1 dítě 12 000 Kč, o 2 děti 18 000 Kč, o 3 děti a více nebo 1 dítě závislé na pomoci jiné fyzické osoby 30 000 Kč. Také těmto pěstounům náleží příspěvek na úhradu potřeb dítěte, který se vyčísluje podle věku dítěte a případně dle závislosti na pomoci jiné fyzické osoby.

Podrobné informace k dávce pěstouna.

Podrobné informace k dávkám pěstounské péče.

Může dlouhodobý pěstoun pobírat peněžitou pomoc v mateřství a odměnu pěstouna zároveň?

Ano, nárok vzniká podobně jako u dítěte biologického. Bližší informace dostanete na úřadě práce, oddělení státní sociální podpory.

Můžu se stát pěstounem, pokud mám dluhy/jsem v insolvenci?

Dluhy ani insolvence nejsou překážkou, je třeba mít však dostatečné příjmy a podmínky, které zajistí adekvátní péči o dítě.

Započítává se doba výkonu pěstounské péče do důchodu?

Odměna pěstouna se považuje za příjem ze závislé činnosti, podléhá tedy odvodům na daních a pojistném.

Má pěstoun nárok na osvobození od platby školného v MŠ a družině?

Ano. Co se týče školeného v mateřské školce, dle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, je osvobozena od úplaty fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče a tuto skutečnost prokáže řediteli Mateřské školy. Co se týče poplatku za družinu, pak má pěstoun také nárok na osvobození od poplatku.