Kdo se může stát pěstounem

Na předpoklady toho, zda můžete být pěstounem, se můžeme podívat ze dvou úhlů. První úhel zohledňuje legislativní požadavky na zájemce o pěstounskou péči, vyplývající ze zákona 359/1999 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Z něj vyplývá několik oblastí, které se hodnotí při posuzování žádosti stát se pěstounem.

Jedná se o:

 • trestní bezúhonnost vás i osob, které s vámi sdílejí domácnost,
 • materiální a bytové podmínky,
 • zdravotní a psychický stav všech členů domácnosti,
 • charakteristiky osobnosti,
 • motivaci,
 • fungování rodinného systému,
 • výchovné kompetence,
 • absolvování přípravy k přijetí dítěte do rodiny.

Pokud byste se na výše zmíněné oblasti chtěli podívat podrobněji, doporučujeme brožurku: Kdo se může stát náhradním rodičem, kterou naleznete na www.pravonadetstvi.cz.

Druhý úhel pohledu je více obecný. Většina lidí se domnívá, že předpokladem dobrého pěstouna je to samé, co je předpokladem dobrého rodiče. Oproti “běžnému” rodičovství je však pěstoun člověk, který musí mnohem lépe rozumět specifikům, které se váží k dětem v náhradní rodinné péči, neboť tyto děti si prošly minimálně jednou zásadní životní ztrátou. Už samotný fakt, že nevyrůstají se svými biologickými rodiči, je významný aspekt, se kterým se musely vyrovnat. I přesto, že ke ztrátě rodičů došlo již ve velmi raném věku.

Dobrý pěstoun by měl:

 • Umět vytvořit dítěti bezpečný, přijímající domov, v němž se dítě bude cítit dobře a kde se bude moci rozvíjet.
 • Být schopen naslouchat a otevřeně komunikovat, tedy spolupracovat (a to jak s dítětem či jeho biologickou rodinou, tak s doprovázejícími pracovníky, pracovníky OSPOD atd.).
 • Umět vědomě naplňovat potřeby dětí, tedy rozumět specifikům, se kterými se tyto děti často potýkají a vědět, jak na ně reagovat.
 • Umět udržovat dlouhodobé, zdravé vztahy. Podporovat budování vztahu dítěte s jeho blízkými lidmi, tedy i s biologickou rodinou.

Závěrem chceme zdůraznit, že na pěstounství nebudete sami. K dispozici budete mít odbornou pomoc a podporu v rámci doprovázení.