Jak se stát pěstounem

Na cestě k pěstounství vás čeká několik důležitých milníků, které je třeba absolvovat. Pokud si nebudete jistí, rádi vám poradíme, jak na to nebo pomůžeme s jejich zdoláním.

1. krok

Hledejte, ptejte se a buďte zvědaví. Je možné se vydat cestou studia odborné literatury či beletrie, případně shlédnout různé filmy na dané téma. Pokud máte to štěstí, že ve vašem okolí je už nějaký pěstoun, je určitě dobrý nápad se se svými otázkami obrátit přímo na něj. V této fázi můžete kontaktovat i nás, rádi vám poradíme více. Informace vám rovněž podají sociální pracovnice náhradní rodinné péče (NRP) na místně příslušném orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD).

Pro získání dalších informací pomohou webové stránky jako www.budinpestoun.cz (v sekci ke stažení je velké množství informací pro vás) nebo www.nahradnirodina.cz, případně se můžete podívat na zákon o sociálně-právní ochraně dětí.

Také je dobré se zamyslet nad následujícími otázkami:

  • Co očekáváte, že vám dítě do rodiny přinese?
  • Co chcete anebo můžete vy dát dítěti?
  • Čeho se obáváte?
  • Jaké vnitřní i vnější zdroje, které vám pomohou při péči o dítě, máte? (Zdroje vnitřní: zkušenost s výchovou dětí, láska, síla, trpělivost, energie, zájem, schopnost spolupracovat; Zdroje vnější: podpora rodiny, partnera, stabilní práce).

Nebojte se jít do hloubky a pravdivě zkoumat své očekávání, obavy i přání z přijetí dítěte. Vaše upřímná příprava vám pomůže se zorientovat v tom, s čím přicházíte, co očekáváte, přejete si i potřebujete.

2. krok

Zajděte si podat Žádost o zařazení do evidence žadatelů vhodných stát se osvojiteli / pěstouny / pěstouny na přechodnou dobu na příslušný úřad obce s rozšířenou působností podle místa vašeho trvalého bydliště (tedy na výše zmiňovaný OSPOD), který povětšinou spadá pod sociální odbor. S vyhledáním správného místa vám pomůže Elektronický portál státní správy (stačí zadat jméno obce, kde žijete). Není špatné si nejdříve na daný úřad zatelefonovat a domluvit si konkrétní termín první schůzky. Pěstouny se mohou stát oba manželé či pouze jeden manžel se souhlasem druhého nebo i jedinec, který t.č. nežije v partnerství. Procesem odborného posouzení však musí projít všechny osoby, které žijí s budoucím pěstounem v domácnosti.

V dané obci na oddělení OSPOD, kde podáte svou žádost o zprostředkování náhradní rodinné péče, vám příslušná sociální pracovnice poskytne konkrétní informace, co je třeba k žádosti dodat a předá konkrétní tiskopisy. Přijmout dítě do rodiny je vážná věc, tak se nelekejte jejich množství. Daný pracovník vám se vším rád pomůže. Následně si s vámi domluví návštěvu u vás doma, kde skutečně bydlíte (nemusí se vždy jednat o trvalé bydliště). Smyslem sociálního šetření je zjistit, kde, jak a s kým bydlíte. Pokud jsou ve vaší rodině děti, promluví i s nimi. Následně pošle pracovnice kopii vaší spisové dokumentace spolu s žádostí na krajský úřad.

Krajský úřad zajistí další odborné posouzení, a to zejména psychologické vyšetření, které povětšinou trvá několik hodin. Následně je třeba zúčastnit se přípravného kurzu pro přijetí dítěte do náhradní rodinné péče. Přípravné kurzy trvají 48 hodin pro dlouhodobé pěstouny a 72 hodin pro přechodné pěstouny.

Nakonec krajský úřad vaši žádost celkově posoudí a rozhodne, zdali budete, anebo nebudete zařazeni do evidence žadatelů o náhradní rodinnou péči (NRP). Pokud je vaše žádost posouzena kladně, přichází období čekání na dítě.

3. krok

Krajský úřad vede evidenci dětí, kterým se hledají osvojitelé či pěstouni. Zároveň také vede evidenci žadatelů o osvojení/o pěstounskou péči. Dochází tady k tzv. procesu párování, kdy odborníci vybírají co nejvhodnější rodinu pro dítě, nikoliv dítě pro rodinu. Pokud daný kraj nemá ve své evidenci žadatelů vhodné zájemce o NRP, osloví ostatní krajské úřady v ČR, zda oni pro konkrétní dítě nemají ve své evidenci vhodné rodiny. Pokud ano, páruje se ze zaslaných spisových dokumentací žadatelů o NRP z jiných krajů. Pokud nikoliv, tak krajský úřad hledá opakovaně. U dětí, které mohou jít do osvojení, postupuje spis dítěte Úřadu pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně pro účely mezinárodního osvojení.

Jakmile vás krajský úřad anebo Magistrát hlavního města Prahy (MHMP) shledá vhodnými pečujícími osobami pro dané konkrétní dítě, ozve se vám. Vy se po seznámení se spisovou dokumentací dítěte na krajském úřadu či MHMP máte příležitost s dítětem seznámit osobně.

4. krok

Asi vás nepřekvapí, že proces seznámení se s děťátkem i jeho následné převzetí do pěstounské péče, se liší podle toho, jestli jste dlouhodobý nebo přechodný pěstoun. I tady se ale vyplatí být trochu konkrétnější.

Dlouhodobá pěstounská péče:

Jakmile se stanete vytipovanou rodinou pro péči o dané dítě, prvním krokem v případě dlouhodobých pěstounů je seznámení se se spisem dítěte, a to za přítomnosti sociální pracovnice OSPOD. Následně pojedete na návštěvu za dítětem. To znamená buď k pěstounovi na přechodnou dobu či do ústavního zařízení, kde je dítě umístěno. Počet návštěv se odvíjí od spousty okolností (věk a potřeby dítěte, místo jeho pobytu, způsob zvoleného soudního řízení a jeho následná délka atd.). Je třeba vždy myslet zejména na to, aby proces předání do péče pěstouna byl pro dítě co nejpřirozenější a nepříjemnější. Jen tak je možné zajistit jeho dobrou adaptaci u vás doma.

Na rozhodnutí v podobě podání návrhu k soudu o svěření dítěte do vaší péče máte ze zákona 30 dnů od prvního seznámení se s dítětem. Důkladnější vysvětlení, provázení celým procesem i pomoc při případném sepsání návrhu k soudu vám poskytne sociální pracovník (buď OSPOD, anebo váš doprovázející pracovník, viz Doprovázení pěstounských rodin).

Přechodná pěstounská péče:

Vaším úkolem je být v pohotovosti, abyste mohli přijmout dítě téměř okamžitě. Nejedná se tedy o párování jako u dlouhodobých pěstounů (kdy odborníci vybírají co nejvhodnější rodinu pro dítě, nikoliv dítě pro rodinu). Po zazvonění telefonu většinou nezbývá na seznámení s dítětem tolik času. Někdy jde o dny, často spíše o hodiny. Je to z toho důvodu, že zastupujete “krizový” institut, kdy k vám dítě putuje v naléhavé situaci. Často je to na základě soudního usnesení o předběžném opatření. Proto u vás dítě může být i do několika hodin od chvíle, kdy vám sociální pracovník OSPOD zavolal.