Dlouhodobá pěstounská péče

Pěstoun pečuje o dítě dlouhodobě, vychovává jej a má právo jej zastupovat a spravovat jeho záležitosti v běžných věcech. Zákonnými zástupci dítěte zůstávají biologičtí rodiče, kteří mají vyživovací povinnost. Hmotné zabezpečení potřeb dítěte i pěstouna zajišťuje stát prostřednictvím dávek pěstounské péče. Pěstoun má povinnost prohlubovat a udržovat sounáležitost dítěte s jeho původní rodinou.