Záleží samozřejmě na vás, s kterou doprovázející organizací se nakonec rozhodnete smlouvu uzavřít. Možností bývá v každém ze 14 krajů hned několik. V každém případě vám ale doporučujeme požádat na vašem místně příslušném orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), aby vám poskytli seznam doprovázejících subjektů, ze kterých byste si mohli vybrat.

Doprovázení SOS Přístav

SOS dětské vesničky jsou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s mnohaletou zkušeností v oblasti podpory pěstounské péče. Služba SOS Přístav navazuje na činnost tradičních SOS dětských vesniček, ve kterých měly pěstounské rodiny odbornou pomoc a zázemí v dosahu a kde jim bylo poskytováno i bydlení.

Jelikož může být náhradní rodinná péče v mnohém ohledu jak obohacující, tak náročná, bude vaší rodině po celou dobu doprovázení k dispozici klíčový (sociální) pracovník, na kterého se budete moci obrátit a který vám bude na vaší cestě pěstounstvím oporou. Klíčový pracovník s vámi bude v osobním kontaktu min. 1x za dva měsíce.

SOS Přístav vám dále nabízí tyto služby:

  • Doprovázení pěstounských rodin – poskytujeme poradenství v náhradní rodinné péči a v sociální oblasti (specifika pěstounské péče, výchova a vzdělávání přijatých dětí, volnočasové aktivity, spolupráce s biologickou rodinou a zpracování historie dítěte, případně další).
  • Odborné vzdělávání pro pěstouny – prezenční i on-line formou, případně víkendová vzdělávání dle individuálních potřeb.
  • Zprostředkování zajištění péče o dítě – v zákonem stanovených případech hradíme krátkodobé hlídání dětí. Přispíváme na pobytové aktivity dětí po dobu zajištění odpočinku pěstounů (14 dní/ročně).
  • Psychologickou a další odbornou podporu – spolupracujeme s odborníky s praxí v oblasti náhradní rodinné péče.
  • Kontakt s biologickou rodinou – pomáháme s přípravou všech účastníků (dítě, pěstoun, rodič). Pomáháme se zajištěním kontaktů dítěte s biologickou rodinou. Nabízíme vhodné prostory pro kontakt a asistenci odborného pracovníka.

Přejeme si, aby se vám spolu s dítětem dařilo co nejlépe. Naši sociální pracovníci mají partnerský přístup a jsou vyškoleni k tomu, aby vám, pokud to je potřeba, pomáhali zvládat náročné situace v rodině.

Posláním SOS Přístav je podporovat pěstouny v péči o přijaté děti zejména:

  • v zajišťování bezpečí dětí a péči o ně,
  • v naplňování konkrétní individuální potřeby přijatého dítěte,
  • v podpoře vztahů dítěte k jeho rodině a dalším blízkým osobám,
  • ve vytváření bezpečných dlouhodobých vztahů s dětmi,
  • ve spolupráci s dalšími odborníky podporujícími dítě.

SOS vesničky v současnosti doprovázejí pěstounské rodiny v těchto krajích: Karlovarský, Středočeský, Praha, Vysočina, Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský. V areálu původních SOS dětských vesniček (Karlovy Vary, Brno, Chvalčov) nabízíme pěstounům i možnost pronájmu domu.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, jak to u nás v SOS Přístavu chodí, neváhejte se na nás obrátit. Rádi vám řekneme více.