Termín: 30. 3. 2023 v 9:00 -13:00 (4 hodiny vzdělávání)

Lektor:  Ing. Jiří Hort, PhD.

Kurz je určen pro: osoby v evidenci

Způsob realizace: prezenčně ve školicím centru na adrese Brno, Borůvková 20

Kapacita: maximálně 20 osob

Anotace: Jedná se o metodickou a supervizní skupinu pěstounů na přechodnou dobu, v rámci které bude vytvořen prostor pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Cílem je také předávání aktuálních informací vztahující se k pěstounské péči na přechodnou dobu. Účast na setkání se započítává do povinného vzdělávání.

Cena:      250 Kč/hod. pro osoby v evidenci, které nemají s SOS DV, z. s. uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.

Kontaktní osobou pro přihlášení je Eva Jatelová, tel. č. 739358874, email:eva.jatelova@sos-vesnicky.cz

Organizační informace

Jak se k nám dostanete:

Z Hlavního nádraží tramvají č. 1, zastávka Kořískova, sejdete k Bille, obejdete ji, za restaurací Stronghold se dáte doprava podél parčíku a záhy na Vás po levé straně vykoukne areál SOS DV.

Autobusem č. 71 a 41, zastávka Medlánky – škola, projdete podél školy ZŠ Hudcova dolů a areál se nachází po Vaší pravé ruce.

K dispozici jsou parkovací místa před areálem, popř. nad areálem vedle školky.

Prezenční vzdělávání:

Vzdělávání v prezenční formě bude probíhat na adrese Borůvková 20 (školicí centrum). K domu č. 20 se dostanete tak, že projdete kolem většího dětského hřiště se žirafou, jedná se o poslední dům v levé části vesničky (pokud půjdete od parkoviště u administrativní budovy).

Online vzdělávání:

Vzdělávání v online formě bude probíhat prostřednictvím aplikace MicrsoftTeams. Den před plánovaným termínem vzdělávání Vám bude do emailu zaslán odkaz prostřednictvím, kterého se budete moct ke vzdělávání připojit, aniž byste museli do svého zařízení instalovat nějaký program.

Hlídání dětí:

Během vzdělávacích akcí, které budou probíhat prezenčně, poskytujeme hlídání dětí pěstounům, kteří mají s naší organizací uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. Do přihlášky prosím, tento požadavek uvádějte. Nezajišťujeme občerstvení pro hlídané děti, proto jim s sebou dejte svačinu, pití a přezůvky.