Termín: v sobotu 17. 9. 2022 v 9:00 – 13:00 (4hodiny vzdělávání)

Lektorka: Mgr. Sabina Valová

Kurz je určen pro: osoby pečující, osoby v evidenci

Způsob realizace: prezenčně ve školicím centru na adrese Brno, Borůvková 20

Kapacita: maximálně 20 osob

Anotace: Cílem semináře je seznámení účastníků s problematikou související s praktickými problémy pěstounské péče, SPOD a práva. Seminář bude zaměřený zejména na to, v čem může OSPOD pomoci pěstounům, co může pěstoun dělat, když je OSPOD nečinný, jak a kdy podávat návrhy na rozhodnutí soudu, kdy podávat předběžná opatření, v jaké věci a jak, kdy a jak podávat odvolání proti rozhodnutí soudů atd. Součástí semináře je prostor pro otázky účastníků. V případě, že máte konkrétní téma, které Vás zajímá, prosím napište ho při přihlašování.

Cena:      250 Kč/hod. pro osoby pečující, osoby v evidenci, kteří nemají s SOS DV, z. s. uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.

Kontaktní osobou pro přihlášení je Eva Jatelová, tel. č. 739 358 874, email: eva.jatelova@sos-vesnicky.cz.

Organizační informace

Jak se k nám dostanete:

Z Hlavního nádraží tramvají č. 1, zastávka Kořískova, sejdete k Bille, obejdete ji, za restaurací Stronghold se dáte doprava podél parčíku a záhy na Vás po levé straně vykoukne areál SOS DV.

Autobusem č. 71 a 41, zastávka Medlánky – škola, projdete podél školy ZŠ Hudcova dolů a areál se nachází po Vaší pravé ruce.

K dispozici jsou parkovací místa před areálem, popř. nad areálem vedle školky.

 

Prezenční vzdělávání:

Vzdělávání v prezenční formě bude probíhat na adrese Borůvková 20 (školicí centrum). K domu č. 20 se dostanete tak, že projdete kolem většího dětského hřiště se žirafou, jedná se o poslední dům v levé části vesničky (pokud půjdete od parkoviště u administrativní budovy).

Online vzdělávání:

Vzdělávání v online formě bude probíhat prostřednictvím aplikace MicrsoftTeams. Den před plánovaným termínem vzdělávání Vám bude do emailu zaslán odkaz prostřednictvím, kterého se budete moct ke vzdělávání připojit, aniž byste museli do svého zařízení instalovat nějaký program.

Hlídání dětí:

Během vzdělávacích akcí, které budou probíhat prezenčně, poskytujeme hlídání dětí pěstounům, kteří mají s naší organizací uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. Do přihlášky prosím, tento požadavek uvádějte. Nezajišťujeme občerstvení pro hlídané děti, proto jim s sebou dejte svačinu, pití a přezůvky.