Termín: ve středu 2. 11. 2022 v 9:00 – 16:00 (7hodin vzdělávání)

Lektorka: Mgr. Zdeňka Štefanidesová

Kurz je určen pro: osoby pečující, osoby v evidenci

Způsob realizace: prezenčně ve školicím centru na adrese Brno, Borůvková 11

Kapacita: maximálně 15 osob

Anotace: Během setkání si zmapujeme základní informace o tom, co je to hra a že je pro dítě tou nejpřirozenější podobou nácviku sociálních a komunikačních dovedností. Nemusí mít mnohdy konkrétní účel, ale přitom má většinou za cíl radost či relaxaci, ale i celkový rozvoj osobnosti, zručnosti, posílení vzdělávacích kompetencí nebo emoční gramotnosti a sebepoznání. Jaké byly hry našeho dětství? Jak nás připravovaly na život v tehdejší společnosti? A jaké hry teď hraje současná generace dětí a v čem jim mohou být prospěšné v jejich dospělém věku? Součástí semináře budou i praktická cvičení a aktivity, které potvrzují, jak je hra pro dítě důležitá i v oblasti navazování a upevňování vztahů.

Cena:      250 Kč/hod. pro osoby pečující, osoby v evidenci, kteří nemají s SOS DV, z. s. uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče.

Kontaktní osobou pro přihlášení je Eva Jatelová, tel. č. 739 358 874, email: eva.jatelova@sos-vesnicky.cz.

Organizační informace

Jak se k nám dostanete:

Z Hlavního nádraží tramvají č. 1, zastávka Kořískova, sejdete k Bille, obejdete ji, za restaurací Stronghold se dáte doprava podél parčíku a záhy na Vás po levé straně vykoukne areál SOS DV.

Autobusem č. 71 a 41, zastávka Medlánky – škola, projdete podél školy ZŠ Hudcova dolů a areál se nachází po Vaší pravé ruce.

K dispozici jsou parkovací místa před areálem, popř. nad areálem vedle školky.

 

Prezenční vzdělávání:

Vzdělávání v prezenční formě bude probíhat na adrese Borůvková 20 (školicí centrum). K domu č. 20 se dostanete tak, že projdete kolem většího dětského hřiště se žirafou, jedná se o poslední dům v levé části vesničky (pokud půjdete od parkoviště u administrativní budovy).

Online vzdělávání:

Vzdělávání v online formě bude probíhat prostřednictvím aplikace MicrsoftTeams. Den před plánovaným termínem vzdělávání Vám bude do emailu zaslán odkaz prostřednictvím, kterého se budete moct ke vzdělávání připojit, aniž byste museli do svého zařízení instalovat nějaký program.

Hlídání dětí:

Během vzdělávacích akcí, které budou probíhat prezenčně, poskytujeme hlídání dětí pěstounům, kteří mají s naší organizací uzavřenou dohodu o výkonu pěstounské péče. Do přihlášky prosím, tento požadavek uvádějte. Nezajišťujeme občerstvení pro hlídané děti, proto jim s sebou dejte svačinu, pití a přezůvky.