Vzdělávání

Průběžné vzdělávání a rozšiřování obzorů patří k životu pěstounů. V naší nabídce najdete jednodenní kurzy i vícedenní moduly s nejrůznější tematikou, které pořádáme ve vlastních školicích centrech v Praze a Brně.

Harmonogram vzdělávání

3. 9.

Duševní hygiena

Cílem kurzu je umožnit pěstounům věnovat se sami sobě: zastavit se, vydechnout, odpočinout si a nově se nadechnout.
17. 9.

OSPOD & PRÁVO

Cílem semináře je seznámení účastníků s problematikou související s praktickými problémy pěstounské péče, SPOD a práva.
26.9.

Sourozenci bez rivality, 16:00-19:00 (ONLINE přes aplikaci Microsoft Teams)

Přednáška účastníkům pomůže spravedlivěji zvládat výchovu sourozenců s důrazem na předcházení sporů a posilování samostatnosti a sebevědomí dětí.
04.10.

Trauma v dětství

Budeme hovořit o tom, jak nezpracované události v raném dětství ovlivňují život dětí v náhradní rodinné péči.
15.-16.10.

Víkendové školení, 16:00-19:00 (místo bude upřesněno)

O školícím víkendu si projdeme interaktivní a záživnou formou nácvik komunikace s dětmi i techniky terapeutické práce s dětmi.
22.-23. 10.

Příměstská víkendovka Hranice a úskalí při spolupráci s biologickým rodičem

Připravili jsme pro vás novou formu vzdělávání, kterou jsme nazvali jako příměstskou víkendovku. Jedná se o víkendové vzdělávání, při kterém na sebe sobota a neděle tematicky navazují a je tedy nutné se účastnit se obou dnů.
24.10.

Klub pro pěstouny - příbuzné, 14:00-18:00 (Lahovská 85, Praha 5)

Příležitost sejít se s ostatními pěstouny a sdílet témata, které aktuálně řešíme.
27. 10.

Skupina pro pěstouny na přechodnou dobu

Jedná se o metodickou a supervizní skupinu pěstounů na přechodnou dobu, v rámci kterého bude vytvořen prostor pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.
2. 11.

Hry našeho dětství a jejich vliv na naše očekávání ve výchovném procesu

Během setkání si zmapujeme základní informace o tom, co je to hra a že je pro dítě tou nejpřirozenější podobou nácviku sociálních a komunikačních dovedností.
12.11.

Harmonické pěstounství IV. - Harmonické pěstounství, 9:00-16:00 (Lahovská 85, Praha 5)

V rámci čtyřdílného kurzu dostanou jeho účastníci příležitost prohloubit a sdílet znalosti týkající se zdrojů, které jim napomáhají kvalitně pečovat o svěřené děti.
12. 11.

Následky nevhodného životního stylu matek v těhotenství na děti

V průběhu vzdělávání se dotkneme tohoto, jaké jsou negativní vlivy životního stylu matek na vyvíjející se plod. Jaké jsou vlivy na straně matek na vývoj novorozence perinatálně a bezprostředně postnatálně.
23.11.

Klub pro pěstouny - příbuzné, 9:30-13:30 (Lahovská 85, Praha 5)

Příležitost sejít se s ostatními pěstouny a sdílet témata, které aktuálně řešíme.
7.12.

Jak vzniká trauma, 10:00-14:00 (Lahovská 85, Praha 5)

Účastníci kurzu se dozvědí, jak vzniká trauma u dítěte, od prenatálního období dále a jak se s tím dá pracovat.
10.12.

Hranice jsou nutné, 9:00-13:00 (ONLINE přes aplikaci Microsoft Teams)

Během setkání se účastníci seznámí s principem tvoření a přirozeného nastavování hranic pro děti (ve skupině i rodině).
10. 12.

Hranice ve výchově dětí jsou důležité

Během setkání se účastníci seznámí s principem tvoření a přirozeného nastavování hranic pro děti (ve skupině i rodině).
Podrobnosti o jednotlivých vzdělávacích kurzech najdete zde.

Cena školení pro pěstouny z jiných doprovázejících organizací je 250 Kč za jednu lektorskou hodinu.

Nabídka je průběžně aktualizována.

Seznam lektorů

Mgr. Johana Mertová

Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity se kterou dále spolupracovala v rámci přednášení předmětu Náhradní rodinná péče a jako vedoucí a oponent diplomových a bakalářských prací. Absolvovala výcvik Řešení konfliktu technikou mediace a kurz administrace rodinných konferencí a facilitace případových konferencí. Od roku 2014 působí jako lektorka kurzů příprav budoucích náhradních rodičů v programu PRIDE a kromě lektorské činnosti zaměřené na témata náhradní rodinné péče a facilitace případových konferencí působí také jako odborná metodička projektové aktivity MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí.

Mgr. Martina Smutná

V oboru náhradní rodinné péči se pohybuje téměř 20 let. Během své praxe pracovala jak s pěstouny na přechodnou dobu, tak s dlouhodobými pěstouny, disponuje řadou zkušeností jako vyškolený facilitátor a je rovněž lektorkou akreditovaného semináře „Jak zorganizovat případovou konferenci“. Více než 15 let se na teoretické i praktické rovině věnuje tématu „jemné dotykové terapie“, se kterou začínala v mateřských centrech. V posledních letech své zkušenosti v této oblasti předává na kurzech zaměřených výhradně na vzdělávání pěstounských nebo adoptivních rodin.

František Cihlář

Při své činnosti vychází především ze svých dlouholetých životních zkušeností a z principů naslouchání, přijetí a empatie přístupu PCA Carla Rogerse, na jehož základě před lety absolvoval psychoterapeutický výcvik. Od roku 2004 provází svoje klienty různými životními situacemi. Kromě své terapeutické činnosti je také dlouholetým pěstounem.

Mgr. Zdeňka Štefanidesová

Vystudovala FF UP v Olomouci a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogů, výchovných pracovníků, pěstounů i veřejnosti vychází při prezentování svých názorů, přístupů a praktických ukázek aktivit ze své patnáctileté praxe ve školství. Hlavní témata, která v současné době nejčastěji zpřístupňuje účastníkům seminářů a kurzů, jsou zaměřena na oblast lidské kreativity, komunikace, nastavování hranic ve skupině či rodině, arteterapii a témata spojená s výchovou předškolních dětí.

PaedDr. Petra Pávková

Již mnoho let se zabývá kontaktem dětí vyrůstajících v náhradních rodinách s jejich biologickými příbuznými. Za posledních 17 let vyhledala biologické rodiče a připravila kontakt pro mnoho dětí i dospělých. Takřka vždy se v rámci hledání našli i další příbuzní – babičky, dědečkové, sourozenci, tety apod. Jedno z prvních hledání, které realizovala, bylo vyhledání biologických rodičů a dalších příbuzných své adoptované dcery. Tato vlastní zkušenost a možnost zblízka vidět dlouhodobý pozitivní dopad na dítě je hlavním důvodem, proč se pomoci adoptovaným věnuje. Podrobný profesní životopis zde.

Mgr. Kristina Čadeni, DiS

Absolvovala magisterské studium, obor: Učitelství a pedagogické vědy. Bakalářské studium, obor: Vzdělávání dospělých a na vyšší odborné škole, obor: Sociální práce a sociální pedagogika. Má patnáctiletou praxi v pomáhajících profesích: ve státním a neziskovém sektoru, krizových službách a telefonické krizové pomoci. Autorka a lektorka edukativních preventivních programů pro žáky a pedagogy na téma poruchy příjmu potravy. Působila na MPSV a spolupracuje s Národním pedagogickým institutem České republiky. V Kontaktním centru Anabell Brno pracuje jako vedoucí sociálních služeb.

Mgr. Lenka Minibergerová

Absolvovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie MU Brno. První pracovní zkušenosti získala v Pedagogicko-psychologické poradně v Boskovicích a následně v Brně, kde se věnovala psychologické diagnostice dětí od 5 do 15 let se zaměřením na vývojové poruchy. Od roku 1998 pracuje v Národním centru ošetřovatelství, kde se věnuje vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti zdravotnické psychologie. Během svojí 21leté kariéry pomohla více než 250 klientům (dětem, rodinám, jednotlivcům).

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Absolvovala obor Psychologie a Vývojová psychologie na Fakultě sociální studií MU v Brně. V letech 2006 až 2013 poskytovala psychologické poradenství v rámci služeb Centra pro rodinu a sociální péči v Brně, kde kromě individuálního poradenství vedla podpůrné skupiny pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra a pro rodiče dětí z neúplných a doplněných rodin. V současné době působí na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity​, kde se zabývá problematikou raného vztahu mezi dítětem a rodičem.

Mgr. Zdeňka Svobodová

Vystudovala obor Andragogika na Univerzitě J. A. Komenského v Praze a obor Sociální a charitativní práce na PF Ústavu sociálních studií na Univerzitě v Hradci Králové. Absolvovala celou řadu kurzů a výcviků v oblasti krizové intervence a komunikace se zaměřením na práci s rodinou, mladistvými delikventy a jejich rodinami a  na práci s klienty v obtížné životní situaci. Více než 8 let působí jako klíčový expert a lektor programu PUNKT pro mladistvé delikventy a jejich rodiny, kde také facilituje setkávání odborníků na danou oblast.  Ve své soukromé praxi se pak věnuje rodinnému poradenství a terapii, týkající se také pěstounských rodin.

Mgr. Jiřina Bednářová

Vystudovaná pedagožka, autorka řady metodických a didaktických materiálů pro práci s předškoláky, odbornice na oblast speciální pedagogiky, spoluautorka a autorka celé řady učebnic a pracovních sešitů pro předškoláky. Zaměřuje se především na pomoc dětem v předškolním věku, pro které také vyvíjí a píše potřebnou literaturu. Pomáhá rodičům i dětem připravit se na jejich první školní zážitky nejen pomocí knih, ale také cvičebních sešitů, kde mohou děti poprvé trénovat získávání dovedností ze školních lavic, učí se tak číst, porozumět textům, vnímat správně co je napsáno apod.

Kontaktujte nás

Pokud se chcete doptat na cokoliv ohledně vzdělávacích programů, neváhejte se na nás obrátit.