Vzdělávání

Průběžné vzdělávání a rozšiřování obzorů patří k životu pěstounů. V naší nabídce najdete jednodenní kurzy i vícedenní moduly s nejrůznější tematikou, které pořádáme ve vlastních školicích centrech v Praze a Brně.

Harmonogram vzdělávání

28. 1.

Následky nevhodného životního stylu matek v těhotenství na děti

V průběhu vzdělávání se dotkneme tohoto, jaké jsou negativní vlivy životního stylu matek na vyvíjející se plod.
31. 1.

Děti jiného etnika - online

Téma vzdelávania je zameraná na etnicitu a identitu prijatého dieťaťa, ale aj identitu jednotlivca v rodine.
9. 2.

Jak se starat o sebe jako náhradní rodič

Cílem semináře je seznámení účastníků s problematikou související s praktickými problémy pěstounské péče, SPOD a práva.
13. 2.

Děti v síti (děti a internet, sociální sítě) - online

Seminář se zaměřuje na možné přínosy i rizika pohybu dětí v online světě a možnostech, jak je my dospělí můžeme podpořit, aby se děti v daném světě dobře orientovaly, pohybovaly bezpečně a byl jim k užitku.
21. 2.

Jak citová vazba ovlivňuje chování dítěte - online

Cílem vzdělávání bude informovat účastníky o tom, jaké mohou být typy attachmentu/citové vazby a jak se pak dítě, případně dospělý projevuje a co potřebuje.
4. 3.

Terapeutické rodičovství - online

Cílem vzdělávacího programu je rozvoj komunikačních a sociálních dovedností pro práci s dítětem a rodinným systémem okolo dítěte.
25.-26. 3.

Příměstská víkendovka Trauma a jeho vliv na chování dítěte v běžném školním prostředí

V průběhu semináře se účastníci seznámí se základními projevy chování dítěte s poruchou attachmentu ve školním prostředí a s typickými způsoby jeho komunikace a vztahových reakcí.
30. 3.

Skupina pro pěstouny na přechodnou dobu

Jedná se o metodickou a supervizní skupinu pěstounů na přechodnou dobu, v rámci které bude vytvořen prostor pro sdílení zkušeností a příkladů dobré praxe. Cílem je také předávání aktuálních informací vztahující se k pěstounské péči na přechodnou dobu. Účast na setkání se započítává do povinného vzdělávání.
18. 4.

Puberta a finanční gramotnost - online

V semináři se budeme orientovat na změny, kterými děti v tomto období procházejí a dále na přístupy ve výchově, které v obtížných situacích mohou pomoci. Hlavními tématy budou problémy s přijímáním autority, dodržováním pravidel a finanční gramotností.
12.-14. 5.

Pobytová víkendovka

Víkendové vzdělávání proběhne v prostorách Hotelu U Hrocha, Úvod – Hotel a restaurace U Hrocha.
17. 6.

První pomoc u dětí

Přednáška je zaměřená na nejčastější úrazové, neúrazové a život ohrožující stavy se kterými si můžou rodiče/pěstouni běžně setkat. Na teoretických příkladech probereme základy první pomoci, kterou by měl umět poskytnout i laik.
Podrobnosti o jednotlivých vzdělávacích kurzech najdete zde.

Cena školení pro pěstouny z jiných doprovázejících organizací je 250 Kč za jednu lektorskou hodinu.

Nabídka je průběžně aktualizována.

Seznam lektorů

Mgr. Johana Mertová

Absolvovala Zdravotně sociální fakultu Jihočeské univerzity se kterou dále spolupracovala v rámci přednášení předmětu Náhradní rodinná péče a jako vedoucí a oponent diplomových a bakalářských prací. Absolvovala výcvik Řešení konfliktu technikou mediace a kurz administrace rodinných konferencí a facilitace případových konferencí. Od roku 2014 působí jako lektorka kurzů příprav budoucích náhradních rodičů v programu PRIDE a kromě lektorské činnosti zaměřené na témata náhradní rodinné péče a facilitace případových konferencí působí také jako odborná metodička projektové aktivity MPSV Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí.

Mgr. Martina Smutná

V oboru náhradní rodinné péči se pohybuje téměř 20 let. Během své praxe pracovala jak s pěstouny na přechodnou dobu, tak s dlouhodobými pěstouny, disponuje řadou zkušeností jako vyškolený facilitátor a je rovněž lektorkou akreditovaného semináře „Jak zorganizovat případovou konferenci“. Více než 15 let se na teoretické i praktické rovině věnuje tématu „jemné dotykové terapie“, se kterou začínala v mateřských centrech. V posledních letech své zkušenosti v této oblasti předává na kurzech zaměřených výhradně na vzdělávání pěstounských nebo adoptivních rodin.

František Cihlář

Při své činnosti vychází především ze svých dlouholetých životních zkušeností a z principů naslouchání, přijetí a empatie přístupu PCA Carla Rogerse, na jehož základě před lety absolvoval psychoterapeutický výcvik. Od roku 2004 provází svoje klienty různými životními situacemi. Kromě své terapeutické činnosti je také dlouholetým pěstounem.

Mgr. Zdeňka Štefanidesová

Vystudovala FF UP v Olomouci a šestisemestrální studium Arteterapie na UK v Praze. Při lektorování pedagogů, výchovných pracovníků, pěstounů i veřejnosti vychází při prezentování svých názorů, přístupů a praktických ukázek aktivit ze své patnáctileté praxe ve školství. Hlavní témata, která v současné době nejčastěji zpřístupňuje účastníkům seminářů a kurzů, jsou zaměřena na oblast lidské kreativity, komunikace, nastavování hranic ve skupině či rodině, arteterapii a témata spojená s výchovou předškolních dětí.

PaedDr. Petra Pávková

Již mnoho let se zabývá kontaktem dětí vyrůstajících v náhradních rodinách s jejich biologickými příbuznými. Za posledních 17 let vyhledala biologické rodiče a připravila kontakt pro mnoho dětí i dospělých. Takřka vždy se v rámci hledání našli i další příbuzní – babičky, dědečkové, sourozenci, tety apod. Jedno z prvních hledání, které realizovala, bylo vyhledání biologických rodičů a dalších příbuzných své adoptované dcery. Tato vlastní zkušenost a možnost zblízka vidět dlouhodobý pozitivní dopad na dítě je hlavním důvodem, proč se pomoci adoptovaným věnuje. Podrobný profesní životopis zde.

Mgr. Kristina Čadeni, DiS

Absolvovala magisterské studium, obor: Učitelství a pedagogické vědy. Bakalářské studium, obor: Vzdělávání dospělých a na vyšší odborné škole, obor: Sociální práce a sociální pedagogika. Má patnáctiletou praxi v pomáhajících profesích: ve státním a neziskovém sektoru, krizových službách a telefonické krizové pomoci. Autorka a lektorka edukativních preventivních programů pro žáky a pedagogy na téma poruchy příjmu potravy. Působila na MPSV a spolupracuje s Národním pedagogickým institutem České republiky. V Kontaktním centru Anabell Brno pracuje jako vedoucí sociálních služeb.

Mgr. Lenka Minibergerová

Absolvovala jednooborovou psychologii na Katedře psychologie MU Brno. První pracovní zkušenosti získala v Pedagogicko-psychologické poradně v Boskovicích a následně v Brně, kde se věnovala psychologické diagnostice dětí od 5 do 15 let se zaměřením na vývojové poruchy. Od roku 1998 pracuje v Národním centru ošetřovatelství, kde se věnuje vzdělávání nelékařských zdravotnických pracovníků v oblasti zdravotnické psychologie. Během svojí 21leté kariéry pomohla více než 250 klientům (dětem, rodinám, jednotlivcům).

Mgr. Zuzana Masopustová, Ph.D.

Absolvovala obor Psychologie a Vývojová psychologie na Fakultě sociální studií MU v Brně. V letech 2006 až 2013 poskytovala psychologické poradenství v rámci služeb Centra pro rodinu a sociální péči v Brně, kde kromě individuálního poradenství vedla podpůrné skupiny pro rodiče dětí s poruchami autistického spektra a pro rodiče dětí z neúplných a doplněných rodin. V současné době působí na Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny a Katedře psychologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity​, kde se zabývá problematikou raného vztahu mezi dítětem a rodičem.

Mgr. Zdeňka Svobodová

Vystudovala obor Andragogika na Univerzitě J. A. Komenského v Praze a obor Sociální a charitativní práce na PF Ústavu sociálních studií na Univerzitě v Hradci Králové. Absolvovala celou řadu kurzů a výcviků v oblasti krizové intervence a komunikace se zaměřením na práci s rodinou, mladistvými delikventy a jejich rodinami a  na práci s klienty v obtížné životní situaci. Více než 8 let působí jako klíčový expert a lektor programu PUNKT pro mladistvé delikventy a jejich rodiny, kde také facilituje setkávání odborníků na danou oblast.  Ve své soukromé praxi se pak věnuje rodinnému poradenství a terapii, týkající se také pěstounských rodin.

Mgr. Jiřina Bednářová

Vystudovaná pedagožka, autorka řady metodických a didaktických materiálů pro práci s předškoláky, odbornice na oblast speciální pedagogiky, spoluautorka a autorka celé řady učebnic a pracovních sešitů pro předškoláky. Zaměřuje se především na pomoc dětem v předškolním věku, pro které také vyvíjí a píše potřebnou literaturu. Pomáhá rodičům i dětem připravit se na jejich první školní zážitky nejen pomocí knih, ale také cvičebních sešitů, kde mohou děti poprvé trénovat získávání dovedností ze školních lavic, učí se tak číst, porozumět textům, vnímat správně co je napsáno apod.

Kontaktujte nás

Pokud se chcete doptat na cokoliv ohledně vzdělávacích programů, neváhejte se na nás obrátit.