Poradna

Zaměřte se společně s uznávanými tuzemskými odborníky na ty nejpodstatnější otázky, které se v pěstounství objevují, a zjistěte, co se v praxi osvědčilo samotným pěstounům.

Jak komunikovat s dětmi

Dobře komunikovat je v pěstounské péči minimálně stejně důležité jako v každé jiné oblasti života a vztahů, možná ještě o něco důležitější. Některé situace a témata, které pěstouni musejí řešit, jsou totiž přece jen citlivější nebo z hlediska komunikace náročnější, než tomu bývá v biologických rodinách. Proto určitě stojí za to, když se zaměříme na základní principy efektivní komunikace (co funguje více a co méně) i na konkrétní řešení, která např. ukáží, jak komunikovat s dětmi v pubertálním věku, jak komunikovat s dětmi, které se neumějí vyjádřit anebo často nevědí, co říci, i jak se postavit k tomu, když se u dětí (nebo v sobě) setkáme se silnou obranou, manipulací anebo lží.

Pusťte si rozhovor s Mgr. Miroslavem J. Šramotou, který je uznávaným odborníkem v oblasti rodinné komunikace a jako facilitátor a lektor spolupracuje s celou řadou organizací zaměřujících se na náhradní rodinnou péči. Pokud právě nemáte čas, stáhněte si audiorozhovor do telefonu.

Co se osvědčilo ostatním

Fantazie pomáhá

Neuměla jsem si poradit ve chvíli, kdy mi dítě na mé otázky odpovídalo “nevím”. Nebyla jsem si jistá, jak s ním mluvit, jak z něj vytáhnout, co cítí nebo potřebuje. Hodně mi pomohlo nabízení různých fantazií. Řekla jsem: Představuju si, že bys to mohl cítit takhle nebo takhle. Máš to tak anebo je to trochu jinak?

Dlouhodobá pěstounka A. T.

Naladit se na stejnou vlnu

V naší rodině fungovalo, když jsme se opakovaně ujišťovali o tom, jestli nám dítě rozumí a my jemu. Úplně jednoduše jsme se vždycky zeptali: “Rozumíš tomu, co jsme teď řekli?” Případně, když máme pocit, že nám dítě nerozumí, vždycky jsme se ještě zeptali: “Teď nevím, jestli jsem to neřekli moc složitě… máme to zkusit ještě jednou a jednodušeji?” Někdy se totiž člověk přistihne, že při rozhovoru s dětmi používá slova, kterým rozumí spíš dospělí, třeba hodně abstraktní pojmy. V takové chvíli je třeba zastavit a naladit se s dítětem na stejnou komunikační vlnu.

Pěstounský pár R. K. a M. K

S ironií a sarkasmem opatrně

Co jsme opakovaně slýchávali a s čím naprosto souhlasíme je, že v komunikaci s dítětem nefunguje sarkasmus, ironie, zlehčování. Sarkasmus a ironie jsou pro dítě matoucí, proto se tomu snažíme vyhnout. Také se snažíme otázkami dítě více zapojit do rozhovoru ve chvíli, kdy máme pocit, že už dlouho vedeme monolog. Říkáme třeba: “Teď už mluvím dlouho, chtěl bys k tomu něco říct ty?” nebo “Chtěl bys k tomu něco říct?”

Přechodní pěstouni K. N. a T. N.

Blízkost léčí

Holčička, kterou máme s manželem v pěstounské péči, má za sebou složitou minulost. Já s ní ale mám vybudovaný pevný vztah a cítím, že se mi malá nebojí s ničím svěřit. Občas, když mi povídá o tom, co zažila, celá se klepe a pláče u toho. Máme naučené, že v takové chvíli sedíme na zemi před sebou a já jí při vyprávění těch vzpomínek držím za ruce, to jí moc pomáhá. 

Dlouhodobá pěstounka J. Š.

Doporučená literatura

Aby nás děti poslouchaly

Chcete mít s dětmi přátelský vztah a současně chcete, aby vás děti poslouchaly, respektovaly a důvěřovaly vám? Tato kniha vás naučí, jak lze mít hodné děti i bez trestání a křiku.

Respektovat a být respektován

Kniha je určena všem, kteří se snaží o partnerský přístup ve výchově. Nabízí praktické postupy i širší souvislosti mocenského a respektujícího pojetí výchovy.

O chlapci za zdí

Kniha pomáhá dětem ohroženým ztrátou rodičovské péče objevit vlastní pocity, podpořit plnohodnotnou komunikaci s pečující osobou a vybudovat na těchto základech vzájemnou důvěru.

Vychováváme děti a rosteme s nimi

Kniha představuje ucelený koncept výchovy, kde nedominuje ani rodič ani dítě a teoreticky i na mnoha příkladech ukazuje, že svým dětem můžeme důvěřovat a bezpodmínečně je milovat.

Komunikace v ošetřovatelské praxi

Publikace vymezuje na základě psychologických a sociologických poznatků základní oblasti sociální komunikace s důrazem na efektivní komunikaci ve zdravotnictví.

Zlatá kniha komunikace

V této knize najde čtenář na jednom místě vše podstatné z komunikačních znalostí a dovedností, a to vždy ve třech úrovních podrobnosti: stručná definice užitečnosti – stručná „kuchařka“, tj. návod k využití – podrobnější pojednání.

Psychologie komunikace

Kniha se věnuje tomu, jak používáním jazyka a řeči ovlivňujeme myšlení a postoje druhých lidí. Jednotlivé kapitoly rozebírají komunikaci mediální, poruchy komunikace, terapeutické sdělování nebo komunikaci v internetovém prostředí.

Kontaktujte nás

Pokud se chcete doptat na cokoliv, co by vás zajímalo k aktuálnímu tématu nebo pěstounství obecně, neváhejte se na nás obrátit.