Připojujeme se k otevřené...

Datum: 23. listopadu 2020

SOS dětské vesničky se připojili k otevřenému dopisu evropskému komisaři pro pracovní místa a sociální práva Nicolasu Schmitovi. Nesouhlasíme se současným vládním návrhem přesunu peněz z Evropského sociální fondu do betonových staveb. K dopisu se připojili poskytovatelé sociálních služeb, lidskoprávní organizace, organizace pracující s dětmi a mladými lidmi, zástupci akademického sektoru, veřejné správy i lidé se zkušeností bezdomovectví či uživatelé sociálních služeb.
Přečíst článek

Pěstounství je víc než „jen“ n...

Datum: 20. listopadu 2020

„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění,“ píše se v mezinárodní Úmluvě o právech dítěte, od jejíhož schválení uplyne 20. listopadu 31 let. Ne všem dětem se ale poštěstí narodit se do takové rodiny, kde je to možné. Naštěstí existují lidé, kteří těmto dětem vytvářejí náhradní domov a jsou odhodláni poskytnout jim to štěstí, lásku a porozumění, na které mají mít nárok. Být dobrým pěstounským rodičem bývá ale někdy složitější, než se na první pohled zdálo. Proto SOS dětské vesničky podporují pěstouny nejen v počátcích jejich cesty, ale i v průběhu jejich dlouhodobého úsilí vychovat přijaté děti. V letošním roce zahájily SOS dětské vesničky dlouhodobý projekt Terapeutické rodičovství, který má za cíl pomoci pěstounům lépe svým přijatým dětem porozumět.
Přečíst článek

Děti navštívily ZOO Lešná

Datum: 20. července 2020

Děti z naší přerovské pobočky sociálně aktivizační služby SOS Kompas vyrazily se sociálními pracovnicemi vprostřed prázdnin do zlínské zoologické zahrady ZOO Lešná, kde za jeden jediný den navštívily všechny kouty světa. V expozicích věnovaných flóře a fauně Afriky, Austrálie, Ameriky a Asie poznaly spoustu obyvatel těchto exotických zemí a rozšířily si tak o pěkný kus i vlastní obzory a vědomosti.
Přečíst článek

Společně jsme jednali s m...

Datum: 17. července 2020

Včera jsme se sešli s ministryní práce a sociálních věcí Janou Maláčovou, abychom si vzájemně vyjasnili pohled na chystanou novelu zákona č. 359 o sociálně-právní ochraně dětí. Ta má totiž podle nás několik zásadních nedostatků. S kolegy z Asociace Dítě a Rodina, z.s., Prevent 99 z.ú., Lumos a Amalthea z.s., kteří se setkání také účastnili, jsme zajedno v tom, že v systému péče o ohrožené děti je nutné provést zásadní změny.
Přečíst článek