8 tisíc dětí oslaví 30. v...

Datum: 20. listopadu 2019

SOS dětské vesničky vyzývají odpovědné politiky, aby při příležitosti 30. výročí Úmluvy o právech dítěte zvýšili úsilí vedoucí k úplnému zákazu umisťování nejmenších dětí do 3 let věku do ústavní péče – inspiraci k řešení lze najít například v sousedním Slovensku, kde kojenecké ústavy zrušili už v roce 2006 (od té doby zvýšili hranici pro možné umístění dítěte do ústavu na 6 let věku). Je také nezbytné navýšit prostředky na sociálně-aktivizační služby pro ohrožené rodiny, aby nedocházelo k odebírání dětí z rodin pouze ze sociálních důvodů. V ústavních zařízeních žilo v roce 2018 celkem 8222 dětí, včetně těch nejmladších.
Přečíst článek

SOS dětské vesničky spouští ka...

Datum: 11. listopadu 2019

Kampaň Největší sbírka připomíná důvody vzniku SOS dětských vesniček před padesáti lety i vlnu mezilidské solidarity, jež jejich založení předcházela. SOS dětské vesničky vznikly v roce 1969 jako alternativa ke státem preferovanému způsobu institucionální péče o opuštěné děti. Na začátku stála spontánní celonárodní sbírka, ve které se za necelý rok vybralo 28 milionů korun, což se v přepočtu na dnešní hodnotu peněz blíží neuvěřitelným 450 milionům. Za vybrané peníze se postavily první dvě SOS dětské vesničky v Karlových Varech a ve Chvalčově u Kroměříže, kde mohly opuštěné děti poprvé vyrůstat v rodinném prostředí.
Přečíst článek

Cyklus workshopů s lektor...

Datum: 22. října 2019

SOS dětské vesničky, z.s. pořádají sérii workshopů zaměřených na podporu dětí se zdravotním postižením. Jedná se o aktivitu realizovanou v rámci projektu zaměřeného na specializaci pěstounské péče o děti se specifickými potřebami realizovaném za podpory organizace INclude a ve spolupráci s organizací Validus z Chorvatska. Všechny workshopy povedou zkušení lektoři Dave Hasbury a Patti Scott z USA.
Přečíst článek