8 tisíc dětí oslaví 30. v...

Datum: 20. listopadu 2019

SOS dětské vesničky vyzývají odpovědné politiky, aby při příležitosti 30. výročí Úmluvy o právech dítěte zvýšili úsilí vedoucí k úplnému zákazu umisťování nejmenších dětí do 3 let věku do ústavní péče – inspiraci k řešení lze najít například v sousedním Slovensku, kde kojenecké ústavy zrušili už v roce 2006 (od té doby zvýšili hranici pro možné umístění dítěte do ústavu na 6 let věku). Je také nezbytné navýšit prostředky na sociálně-aktivizační služby pro ohrožené rodiny, aby nedocházelo k odebírání dětí z rodin pouze ze sociálních důvodů. V ústavních zařízeních žilo v roce 2018 celkem 8222 dětí, včetně těch nejmladších.
Přečíst článek