SOS dětské vesničky uspořádaly v rámci grantového projektu Zvyšování kvality systému náhradní péče o děti ve dnech 17. a 18. září 20103 mezinárodní konferenci.

Dvoudenní konference pořádaná pod záštitou MPSV a ve spolupráci s Katedrou sociální práce FF UK byla věnována tématu deinstitucionalizace náhradní péče o děti a přechodu mladých lidí z náhradní péče do samostatného života a na trh práce.