Dokumenty v této rubrice jsou výsledkem činnosti pracovníků SOS dětských vesniček a spolupracujících odborníků z akademických institucí, neziskových organizací a orgánů státní správy a samosprávy.

Jedná se o situační analýzy a návrhy možných změn v podobě systému náhradní péče v  České republice, publikace reagující na aktuální problémy v oblasti náhradní péče a výstupy z odborných seminářů a konferencí (spolu)pořádaných spolkem.

V souvislosti s projektem zaměřeným na odcházení z náhradní péče je zvláštní pozornost věnována i tomuto tématu.

Analýzy situace v ČR

Systém náhradní péče o děti a mladistvé & následné péče o mladé lidi odcházející z náhradní péče v České republice

Situační analýza

Analýza stavu dětských práv v České republice

Děti v náhradní péči a děti ohrožené ztrátou rodičovské péče