Publikace „Metodika realizace primárně preventivních programů na prvním stupni základních škol“ vznikla v rámci kampaně „Tak snadno se to nepozná“.

První fáze kampaně proběhla na podzim roku 2014 a zaměřovala se na informování veřejnosti o problému týrání a zneužívání dětí.

Ve své druhé fázi, která proběhla na podzim roku 2015, se kampaň zaměřila na osvětu mezi nejmladšími dětmi. SOS dětské vesničky ve spolupráci s organizací Ztracené dítě vybraly a vyškolily lektory, kteří docházeli do prvních ročníků základní škol, aby formou interaktivních seminářů a modelových situací přizpůsobených dětským posluchačům vysvětlili dětem problematiku násilí na dětech a jejich možnosti se chránit.

Tato metodika vznikla jako edukační materiál pro lektory a obecně zájemce o danou problematiku.

Autoři:

  • PhDr. Alexandra Fraňková
  • Mgr. Kateřina Bělohlávková
  • Mgr. Jan Dobeš
  • PhDr. Pavel Hrouzek, PhD.

Obsah publikace

Šikana
1. Jak poznám, že jsem v bezpečí
2. Kdy už v bezpečí nejsem
3. Kam se obrátit pro pomoc, když jsem v nebezpečí (nebo vím, že je v nebezpečí někdo jiný)
4. Jak poznám, že se o mě dobře postarali ti, na které jsem se obrátil o pomoc
5. Dodatek pro pochopení závislostních vztahů ve skupině zasažené šikanou

Děti ohrožené syndromem CAN (Child Abuse and Neglect), syndromem týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte
1. Úvod
2. Syndrom CAN z obecného hlediska
3. Diagnostické kategorie syndromu CAN
4. Traumatizované dítě
5. Interdisiciplinární přístup
6. Shrnutí
7. Doporučená literatura

Ochrana dětských obětí trestných činů od nahlášení až k uzavření případu
1. Definice dětské oběti
2. Trestní řízení
3. Ochrana

Práce se školní třídou v 1. ročníku ZŠ
1. Charakteristika dítěte v první třídě
2. Co s sebou přináší vstup do školy
3. Navazování vztahů mezi dětmi, třída jako sociální skupina
4. Působení třídního učitele v sociálně psychologickém kontextu
5. Pedagog v průběhu preventivního programu
6. Obecná struktura jednotlivých setkání Pp
7. Tipy pro úspěšný průběh PPP