Cílem této metodiky, která vznikla v rámci projektu Zvyšování kvality systému náhradní péče o děti, je podat komplexní obraz systému péče o ohrožené děti v České republice a nastínit změny, které je třeba s ohledem na adekvátní realizaci procesu deinstitucionalizace provést.

Dílčím východiskem pro identifikaci jednotlivých doporučení byly informace získané během studijních cest do zemí projektových partnerů týkající se jejich vlastních zkušeností s transformací systému péče o ohrožené děti.

Metodika prošla připomínkovacím procesem, kterého se zúčastnila řada aktérů z oblasti ústřední státní správy, neziskového sektoru, místních samospráv včetně pracovníků věnujících se přímé práci s ohroženými dětmi a rodinami ve třech krajích České republiky.