SOS dětské vesničky realizovaly v období od července 2012 do října 2013 projekt Zvyšování kvality systému náhradní péče o děti.

Jednou z projektových aktivit bylo vytvoření metodiky, která by detailně rozpracovala činnosti, kterým se SOS dětské vesničky v oblasti péče o mladé dospívající opouštějící náhradní péči věnují.