Komu pomáháme

Pomáháme rodinám, kterým hrozí z nějakého důvodu odebrání dětí. Poskytujeme pomoc dětem, které už nemohou s rodiči být, podporujeme osoby poskytující pěstounskou péči a pomáháme dospívajícím vykročit do života.

178

pěstounských rodin u nás našlo podporu.
Nabízíme poradenství a zázemí pro pěstouny nebo rodiče, kteří se chtějí stát pěstouny.

1291

dětí s naší pomocí překonalo krizi.
Každé dítě si zaslouží bezpečný domov. Proto se především snažíme napravit situaci přímo v rodině. Pro akutně ohrožené děti jsou tu pak naše krizová zařízení.

Jak hospodaříme?

Náš roční rozpočet dosahuje několika desítek milionů korun. Provoz financujeme z darů a veřejných prostředků jako jsou dotace, granty a stání příspěvky. Do roku 2017 nám na provoz také přispívala mezinárodní centrála. Protože už je ale ČR brána jako vyspělá země, musíme se o sebe nově starat sami.

Příjmy

Soukromé dary od lidí a firem činí víc než polovinu našich příjmů, čtvrtina je z veřejných zdrojů. Celkem dosáhly naše příjmy v roce 2020 výše 68 milionů Kč.

Náklady

Provozně nejnáročnější jsou SOS dětské vesničky. 52 % z našeho rozpočtu jde na podporu pěstounské péče. 29 % věnujeme preventivní péči a 19 % jde na okamžitou pomoc. Celkové náklady dosáhly v roce 2020 výše 72 milionů Kč.

Oblasti naší pomoci

Pomáháme dětem, aby měly láskyplný domov. 66 % dětí pomáháme v rámci preventivní péče, aby nemusely do ústavů, 16 % dětí podporujeme v rámci pěstounské péče. Přečtěte si, jaké služby pomáhají.