Rádi bychom vám vyprávěli příběh pětiletého Tobíka*, kterého jsme letos v únoru přijali do našeho krizového zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc SOS Sluníčko v Karlových Varech. Tobík to neměl ve svém krátkém životě zrovna jednoduché. Do nového přechodného domova, do karlovarského SOS Sluníčka, se dostal na podnět sociální pracovnice Orgánu sociálně právní ochrany dětí (OSPOD), protože v jeho rodině docházelo k násilnostem na matce ze strany otce. Jak se bohužel později zjistilo, ani děti nebyly ran a násilí ušetřeny, zvláště když se otec vrátil domů opilý.

Tobíka si vzaly do péče, hned po příchodu k nám, sociální pracovnice a tety a začaly se mu okamžitě všestranně věnovat. Tobík potřeboval citlivý individuální přístup a s postupem času začal dělat pokroky. Po přijetí do SOS Sluníčka byl klidný, ze začátku byl zaražený, málo mluvil a bylo potřeba jej umýt a vyprat všechno jeho oblečení a věci, se kterými do zařízení přišel. Později ale začal být nervózní až útočný, po nocích chodil po domě a hledal, co by si kde vzal a ukryl do svého pokoje. Jeho neklid, nedostatek lásky a blízkosti rodičů a nejistota, co s ním bude, se začala projevovat tak, že ničil hračky a jejich zbytky schovával na různých místech po domě. O svém otci říkal, že je zlej člověk a feťák. Jeho vztek si kompenzoval tak, že mluvil velmi sprostě a na ostatní děti z SOS Sluníčka dělal časté sexuální narážky.

Všem bylo jasné, že Tobík* potřebuje spoustu času a trpělivé péče, aby se vyrovnal s nepříjemnými životními zkušenostmi. Navázali jsme proto spolupráci s paní psycholožkou, která s Tobíkem pravidelně pracuje a tak se brzy jeho situace začala stabilizovat a dokonce i zlepšovat. Tety mu neustále opakovaly, jaké chování je vhodné a přiměřené a co dělat nesmí, co se ve společnosti nedělá a neříká. Pravidelně trénuje nácvik osobní hygieny, protože při příchodu do SOS Sluníčka si neuměl vyčistit zoubky, ani se pořádně umýt.

Po pár měsících usilovné práce s Tobíkem se začalo jeho chování výrazně měnit k lepšímu. Tobík sice stále umí zlobit, ale už umí také poprosit a poděkovat, uklidit po sobě hračky nebo nádobí a vyčistit si zuby nebo umýt si mýdlem ruce. Bez pomoci se sám zvládne správně obléknout a baví ho koupání ve vaně. Získal více důvěry k ostatním a chuti do života, rád se mazlí a za pochybení se umí omluvit. Navíc miluje hudbu a tanec, který rád předvádí především na větších akcích s dalšími dětmi i dospělými. Je to zdravý statný kluk, který za posledních několik měsíců udělal velké pokroky.

Tobíkova rodina několik týdnů vůbec nekontaktovala. Nebylo vůbec známo, kde se jeho rodiče nacházejí. Po dvou měsících rodiče sice dorazili na první návštěvu, synkovi naslibovali různé věci a potom odjeli, ale už se neozvali. Toto se opakovalo ještě dvakrát. Tobík byl vždy po návštěvě smutný a zklamaný. Jeho rodina nic ze slíbeného nedodržela a i svého druhého syna umístila do jiného krizového zařízení. V současné době hledáme pro Tobíka vhodné pěstouny, kteří by se o něj chtěli postarat a věnovat mu veškerou lásku a péči, kterou si plně zaslouží.