Více než deset let si v rodině předávala dveře Policie, Záchranná služba, sociální pracovnice. Děti putovaly po různých zařízeních a zpět k rodičům. Matka během těhotenství nikdy nechodila na žádné kontroly, zcela zanedbávala prenatální péči a následně i lékařskou péči dětí. Starší sourozenci měli problémy se školní docházkou, měli spoustu neomluvených hodin.

Neřešené problémy

V květnu 2016 se ukázalo, že rodina dlouhodobě neplatí nájem v sociálním bytě, který jí byl přidělen. U matky byla zjištěna závislost na alkoholu. Krátce poté na sebe malý Kubík vylil vařící mléko a měl na hrudníku popáleniny třetího stupně. I přesto nebylo shledáno, že ze strany matky došlo k pochybení. Sociální pracovnice pak několikrát během krátkého časového úseku rodinu navštívila. V červenci 2016 OSPOD rozhodl, že péče matky je nevyhovující a dokonce až ohrožující. Během poslední návštěvy sociální pracovnice zjistila, že v bytě není funkční pračka ani lednice. Děti plakaly hlady, na což matka reagovala tím, že jim dala jednu housku, na kterou se všechny děti vrhly. Problémy s placením nájemného došly tak daleko, že byl soudem vydán příkaz k vyklizení bytu.

Účinná pomoc

Následně byly děti umístěny do krizového zařízení SOS Sluníčko. Podařilo se zajistit, že všichni sourozenci zůstali pohromadě. Byla jim poskytnuta veškerá zdravotní péče. Kubíkovi se konečně začaly hojit popáleniny. Dětem se věnovala psycholožka. Pětiletý Matěj měl velké potíže s mluvením, začal proto chodit k logopedovi, díky čemuž chlapeček udělal velké pokroky. Tetám ve Sluníčku se podařilo přivyknout děti na vařenou stravu, a ujistit je, že jídlo budou dostávat všichni, pravidelně a v dostatečném množství.

Bohužel, ne všechny následky zanedbávání bude možné odstranit. Terezka, otrkaná pobyty v mnoha zařízeních, má velké problémy s respektováním autorit. Byla velmi vulgární a agresivní jak k ostatním dětem, tak k učitelům či tetám. Také Matěj musí chodit do pedagogicko-psychologické poradny. Ostatní sourozenci však v SOS Sluníčku udělali výrazné pokroky, Honzík je velmi snaživý a rád pomáhá ostatním, z Elišky je velmi hravá a učenlivá holčička a Jana dokonce nastoupila na střední školu.

Po pobytu v SOS Sluníčku byly všechny děti kromě nejstaršího Petra umístěny do dětského domova. Petr, který s vždy o všechny sourozence staral, byl umístěn do pěstounské péče. Věří, že až dostuduje a bude zletilý, postará se o sourozence sám.