Ne vždy se v životě všechno podaří přesně podle našich představ. Do partnerského vztahu vstupujeme všichni s nadějí, že to bude ten pravý či  ta pravá a že vztah obohatí a naplní náš život láskou a porozuměním. Stává se však, že příběh skončí přesně naopak a pak je třeba situaci okamžitě řešit. Zvlášť pokud jsou ve vztahu také nezletilé děti, o něž se partneři společně starají.

Paní Lenka* nemá právě v životě na růžích ustláno. Vychovává sama čtyři malé děti ve věku od 18 měsíců do 11 let. Až donedávna žila s partnerem a otcem svých 3 mladších dětí v rodinném domku. Soužití s ním bylo vždy velmi problematické, ale v poslední době bylo k nevydržení.

DOMÁCÍ TEROR

Partner ji namísto lásky a podpory neustále před dětmi ponižoval, nadával jí a urážel a s dětmi a s domácností jí vůbec nepomáhal. O děti nejevil zájem a rodině byl spíše po všech stránkách přítěží. Ani finančně se na domácnosti nijak nepodílel. Často býval opilý. V opilosti byl agresivní a Lenku tloukl tak, že ohluchla na jedno ucho.

U násilností byly často přítomné i vyděšené děti Dalibor, Mája, Vašík a Filípek* – napětí, psychický tlak a teror byly v rodině neustálé. Situace byla neúnosná a Lenka začala uvažovat o tom, jak ji řešit.

SEBRAT ODVAHU A ODEJÍT

Paní Lenky se ujaly terénní sociální pracovnice z SOS Kompasu a poskytly jí veškerou potřebnou pomoc. Lenka musela vyřešit mnoho problémů a hlavně dát do pořádku to nejdůležitější – insolvenci a nedostatek peněz na zajištění bezpečnějšího bydlení. Násilí v rodině také ohlásila na policii.

Rodině se dostalo materiální i psychické podpory, kterou opravdu nutně potřebovali, protože často neměli dost peněz ani na jídlo. Uvítali tedy s nadšením sunar, dětskou výživu a další potraviny od sponzorů a dárců. Vše se začalo postupně v dobré obracet a dostávat do normálních kolejí. Maminka se vypořádala s insolvencí a s dětmi se odstěhovala do bytu daleko z dosahu partnera.

V DVOUPOKOJOVÉM BEZPEČÍ

Teď už je Lenka i děti v bezpečí v malém dvoupokojovém bytě. Nejstarší jedenáctiletý Dalibor začal najednou ve škole lépe prospívat, už se dovede zasmát a nebojí se, že maminčin přítel se zas vrátí opilý a „bude vyvádět“.

Lenka je s pracovnicemi SOS Kompasu stále v kontaktu, dostává se jí i nyní psychické podpory a pomoci s vyřizováním různých písemností a v jednání s úřady. Sama vidí, že odstěhování od partnera do nového bytu mělo velký pozitivní vliv na ni i děti a jsou tak na dobré cestě k osamostatnění se. Spolupráci s SOS dětskými vesničkami si jen pochvaluje.

* Jména byla kvůli ochraně soukromí změněna.