Ne vždy se v životě všechno podaří přesně podle našich představ. Do partnerského vztahu vstupujeme všichni s nadějí, že to bude ten pravý či  ta pravá a že vztah obohatí a naplní náš život láskou a porozuměním. Stává se však, že příběh skončí přesně naopak a pak je třeba situaci okamžitě řešit. Zvlášť pokud jsou ve vztahu také nezletilé děti, o něž se partneři společně starají.

Podobný životní osud měla také paní Hanka*. Přišla si do kanceláře SOS dětských vesniček pro pomoc a radu jak postupovat a co zařídit, aby se její situace zlepšila a vyřešila ke spokojenosti všech členů rodiny. Hanka* byla v té době nešťastná maminka 17letého Matěje* a 15letého Dominika*. Bydlela s dětmi v bytě partnera. Soužití bylo velmi problematické. Neměla žádný zdroj příjmů a nepobírala žádné sociální dávky, nevěděla, kde a jak si o ně požádat. Starší syn Matěj se po ukončení základní školy připravuje na budoucí povolání v oboru kuchař-číšník, mladší Dominik je žákem 9. třídy základní školy. Oba chlapci se ve škole snaží, jsou velmi šikovní, ale jejich osobní a rodinnou pohodu a také přípravu do školy jim znepříjemňovaly neustálé konflikty maminky a jejího druha.

Hančin partner velmi často pil alkohol a v posledním roce společného soužití užíval i návykové látky. Opakovaně Hanku i chlapce vyhazoval z bytu, býval na ně často vulgární a několikrát se stalo, že Hanku uhodil. Starší syn se matky zastal a s otčímem se nakonec poprali. K žádnému z těchto incidentů však nebyla přivolána policie, protože paní Hanka se obávala ztráty bydlení.

Hádky byly na denním pořádku a tak Hanka ukončila nefungující soužití s přítelem, v jehož domácnosti s oběma syny téměř pět let bydlela. Rodina se ocitla ve velice nepříznivé situaci. Bydleli na ubytovně, která neodpovídala požadavkům bydlení s dětmi, a protože matka neměla oporu ani v širší rodině, ocitla se na samém dnu. Nevěděla si rady, a proto s hlavou plnou otázek a starostí o budoucnost přišla do SOS dětských vesniček v Zábřehu pro pomoc a radu.

Sociální pracovnice paní Hanku nejprve vyslechly a poskytly jí okamžitou psychickou podporu. Zpočátku pro ni bylo velmi obtížné o nepříjemné situaci mluvit, styděla se za ni a dávala si ji za vinu. Brzy se ale ostychu zbavila a začala sama aktivně a velmi dobře spolupracovat. Paní Hance jsme vypomohli materiálně, převzala si od nás polotovary a oblečení pro děti a doporučily jsme jí také spolupráci s potravinovou bankou místní charity.

POMÁHÁME NAJÍT ŘEŠENÍ

Když byly vyřešeny první nejnaléhavější potřeby, pomohly jsme jí při vyřizování sociálních dávek a s hledáním vhodného bydlení. Po necelých dvou měsících se jí podařilo pronajmout dvoupokojový byt v menší obci blízko Šumperka, dokonce bez nutnosti zaplacení kauce. Chlapcům Hanka mohla vytvořit klidné a bezpečné zázemí. Po dlouhé době měla rodina zase „svůj domov“.

Hanka se sociálními pracovnicemi po celou dobu velmi zodpovědně spolupracovala. Našla si poblíž nového bydliště zaměstnání. Vzhledem k věku a samostatnosti synů může již pracovat na směny. Máme velkou radost z toho, že oba chlapci i přes obrovskou psychickou zátěž nepolevili a jejich školní výsledky jsou i nadále výborné. Pozitivní pro děti je i to, že nemusely měnit školu a zvykat si na nové prostředí.

NOVÝ DOMOV

Rodinu jsme v novém bydlišti již opakovaně navštívily. Matka i chlapci si vytvořili velice útulný domov, děti mají vlastní pokoj a klid na přípravu do školy. Zažívají nyní s maminkou šťastné chvíle, což ještě více utužuje vzájemné vztahy v rodině. Paní Hanku jsme ubezpečily, že v SOS dětských vesničkách najde vždy dveře otevřené.

*Jména všech osob byla změněna z důvodu ochrany soukromí.