Jak pomáháme v číslech

1135

dětem jsme pomohli
v roce 2019

38 milionů

na naše služby
jsme získali od našich dárců

90 %

darů
šlo na přímou péči o děti
a její zajištění