Kdo jsme a komu pomáháme

SOS dětské vesničky jsou neziskovou organizací, která již 50 let pomáhá dětem ohroženým ztrátou rodiny, dětem v akutní krizi nebo dětem, které našly nový domov v rodině náhradní, a každý den je pro ně bojem o vlastní budoucnost.

Právě kvůli tomu musí stát naši pracovníci po jejich boku a díky Vaší podpoře jim nabízet pomocnou ruku. Dnes a denně jim poskytují útočiště, ochranu a pochopení a pomáhají jim tak najít cestu ze složitých životních situací k vytouženému dětství. Váš dar jim umožní, aby měnili dětské osudy k lepšímu – dnes i v budoucnosti.

Pomáháme…

Dětem ohroženým ztrátou domova

Děláme vše pro to, abychom zabránili odebrání dětí do náhradní péče a děti mohly vyrůstat doma. Nejčastěji pomáháme se zajištěním kvalitního bydlení, vyřízením podpory na úřadech nebo s přípravou dětí do školy. Pomáháme ve vyloučených lokalitách i v rodinách, kde na první pohled vše klape.

Dětem bez domova

V našich krizových centrech poskytujeme okamžitou pomoc dětem, které se ocitly v ohrožení a nemohou z různých důvodů setrvat ve své rodině. Vedle  bezpečného zázemí a komplexní krizové pomoci pomáháme také s návratem dětí zpět do rodiny a v případě, že takový návrat není možný, spolupracujeme na hledání nejlepšího možného řešení pro dítě, zpravidla v dlouhodobé náhradní rodinné péči. Dětem poskytujeme péči, jakou by běžně zajišťovali rodiče (ubytování, stravování, ošacení, zdravotní péči, vzdělávání, volnočasové aktivity, podporu v rozvoji apod.) a také intenzivní odbornou psychologickou podporu.

Dětem v novém domově

SOS dětské vesničky jsou osobou pověřenou k výkonu sociálně-právní ochrany dětí s mnohaletou zkušeností v oblasti podpory pěstounské péče. Naše sociální pracovnice poskytují ročně psychosociální podporu více než stovce pěstounských rodin pečujících o děti, které nemohou vyrůstat se svými biologickými rodiči. Máme dlouholeté zkušenosti s poskytováním pěstounské péče větším sourozeneckým skupinám, aby mohly zůstat pohromadě.