IEA 2019

1. místo

v kategorii Portály a komunitní projekty

IEA 2019

1. místo

v kategorii Neziskový sektor, kultura a obecně prospěšné projekty