Tiskové zprávy

Vítejte v press roomu, kde najdete tiskové kontakty, tiskové zprávy a aktuality z programů SOS dětských vesniček.

SOS dětské vesničky otevírají virtuální hernu pro děti

SOS dětské vesničky otevírají ...

V náročné době karantény přinášejí SOS dětské vesničky dětem smysluplnou zábavu, při níž se mohou setkávat s vrstevníky, poznat nové kamarády, naučit se něco nového a získat příjemné zážitky přímo z domova. Projekt Společně v karanténě flexibilně využívá možností moderních technologií k překonání bariéry, která nás nyní odděluje a brání dětem rozvíjet sociální interakce, které tak nezbytně potřebují.

Více informací
8 tisíc dětí oslaví 30. výročí Úmluvy o právech dítěte v ústavech

8 tisíc dětí oslaví 30. výročí...

SOS dětské vesničky vyzývají odpovědné politiky, aby při příležitosti 30. výročí Úmluvy o právech dítěte zvýšili úsilí vedoucí k úplnému zákazu umisťování nejmenších dětí do 3 let věku do ústavní péče – inspiraci k řešení lze najít například v sousedním Slovensku, kde kojenecké ústavy zrušili už v roce 2006 (od té doby zvýšili hranici pro možné umístění dítěte do ústavu na 6 let věku). Je také nezbytné navýšit prostředky na sociálně-aktivizační služby pro ohrožené rodiny, aby nedocházelo k odebírání dětí z rodin pouze ze sociálních důvodů. V ústavních zařízeních žilo v roce 2018 celkem 8222 dětí, včetně těch nejmladších.

Více informací
Otevřený dopis k plánovaným škrtům v sociální oblasti

Otevřený dopis k plánovaným šk...

SOS dětské vesničky zaslaly 22. 5. ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové a ministryni financí Aleně Schillerové otevřený dopis, vyjadřující se k situaci ohledně financování sociální práce zajišťované obcemi a sociálně-právní ochrany dětí. Považujeme plánované škrty za velmi závažné ohrožení těch nejslabších skupin, které není v době hospodářské prosperity ničím ospravedlnitelné.

Více informací
Vánoční sbírka na Pražském hradě vynesla 180 000 korun

Vánoční sbírka na Pražském hr...

V průběhu charitativní sbírky ve prospěch SOS dětských vesniček, jejíž 21. ročník proběhl v období adventu a vánočních svátků pod vánočním stromem na Pražském hradě, se vybralo celkem 180 127 korun. Výtěžek podpoří činnost pražské služby SOS Kompas, která poskytuje terénní sociální služby rodinám v krizi a pomáhá tak dětem, jimž hrozí odebrání z péče rodičů, vyrůstat ve vlastní rodině. Sbírku již tradičně podpořila manželka prezidenta ČR Ivana Zemanová.

Měsíc dobročinné závěti startuje 13. září

Měsíc dobročinné závěti startu...

Mezinárodní den závětí 13. září lidem v desítkách zemí po celém světě připomene význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via při této příležitosti od 13. září do 12. října vyhlásila Měsíc dobročinné závěti. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.

Orbit už potřetí podpoří SOS dětské vesničky

Orbit už potřetí podpoří SOS d...

Každé dítě si zaslouží úsměv. A proto Orbit letos znovu podpoří SOS dětské vesničky starající se o znevýhodněné děti. Do třetího ročníku kampaně Oplať úsměv, která se kromě šíření povědomí o správné dentální hygieně zaměřuje i na podporu zdravého sebevědomí dětí, se tradičně zapojila usměvavá Iva Kubelková, a to i prostřednictvím písničky s všeříkajícím názvem „Úsmev“, nahrané společně s talentovanými dětmi z nadací.

Péče kojeneckých ústavů je drahá a dětem škodí

Péče kojeneckých ústavů je dra...

Měsíční pobyt dítěte v kojeneckém ústavu stojí veřejné zdroje 55 tisíc korun. Preventivní pomoc rodině, která se potýká s problémy a hrozí jí odebrání dítěte, vyjde za měsíc na 7 tisíc korun za dítě. Stát přitom do prevence investuje jen 8% z celkového objemu peněz určených na ohrožené děti. Vyplývá to z nové Analýzy financování systému péče o ohrožené děti v ČR, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tisíce na výbavu školáků nejhůře shánějí neúplné rodiny s více dětmi

Tisíce na výbavu školáků nejhů...

Blížící se začátek školního roku představuje výraznou finanční zátěž pro tisíce českých rodin. Vybavení prvňáčka přijde dle průzkumu agentury Ipsos pro Profi CREDIT na téměř 4 tisíce korun, dalších zhruba 11 tisíc poté rodiny vydají během školního roku. Až 20 % českých rodin přitom nezvládá na nečekané finanční výdaje reagovat. Nejohroženější jsou neúplné rodiny s více dětmi, lidé s nízkým vzděláním a lidé s nízkými příjmy.

SOS dětské vesničky míří v rámci prevence násilí na dětech do škol

SOS dětské vesničky míří v rám...

SOS dětské vesničky ve spolupráci s organizací Ztracené dítě zahájily ve školách projekt TAK SNADNO SE TO NEPOZNÁ zaměřený na prevenci násilí na dětech. V jeho rámci proběhne během října a listopadu na vybraných základních školách v Praze celkem 50 seminářů, jejichž prostřednictvím bude osloveno téměř 1 200 dětí. Cílem projektu je upozornit děti i pedagogy na problematiku násilí páchaného na dětech a informovat je o tom, co mají v případě potřeby udělat a koho mohou oslovit.