Tiskové zprávy

Vítejte v press roomu, kde najdete tiskové kontakty, tiskové zprávy a aktuality z programů SOS dětských vesniček.

TZ: Česku stále chybí dětský ombudsman

TZ: Česku stále chybí dětský o...

Před 34 lety schválilo valné shromáždění OSN Úmluvu o právech dítěte. Na památku tohoto podpisu se stal 20. listopad Dnem dětských práv. Česká (respektive tehdejší Česká a Slovenská federativní) republika úmluvu ratifikovala v roce 1990. Od té doby došlo v Česku k výraznému posunu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a dodržování dětských práv. Ombudsman hájící práva dětí ale v českém právním řádu zatím chybí. SOS dětské vesničky svého dětského ombudsmana mají, při příležitosti Dne dětských práv ale upozorňují, že ten oficiální a celostátní je stále potřeba.

Více informací
TZ: Měsíc dobročinné závěti od 13. září do 13. října: Dárci a dárkyně získají zpět notářský poplatek za sepsání poslední vůle!

TZ: Měsíc dobročinné závěti od...

Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via při příležitosti Mezinárodního dne závětí vyhlašuje každoročně Měsíc dobročinné závěti. V období od 13. září do 13. října 2023 dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti. Cílem je upozornit, že prostřednictvím dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm. Věnovat lze peníze, nemovitosti, cenné papíry… jakýkoliv, i malý dar se počítá.

Více informací
TZ: Chybějící koncepce sociálního bydlení dopadá i na rodiny s dětmi

TZ: Chybějící koncepce sociáln...

Podle odhadů vyrůstalo v roce 2021, tedy ještě před vypuknutím energetické krize, 100 až 200 tisíc dětí mladších 18 let v domácnostech nacházejících se v bytové nouzi nebo v ohrožení ztrátou bydlení. V Česku stále chybí adekvátní zákonná úprava sociálního bydlení, což kritizoval začátkem května i ústavní soud. Dlouhodobé bydlení v nevyhovujících podmínkách přitom může vést (a v řadě případů vede) až k odebrání dětí z péče rodičů.

Více informací
TZ: Brněnská SOS dětská vesnička slaví dvacetiny

TZ: Brněnská SOS dětská vesnič...

SOS dětská vesnička v Brně-Medlánkách poskytuje zázemí pěstounským rodinám s dětmi už dvacet let, svou činnost zahájila v létě roku 2003. Po dvaceti letech zde bydlí osm pěstounských rodin s 25 dětmi, dalších 65 rodin s 84 pěstounskými dětmi z celého Jihomoravského kraje doprovází brněnská pobočka SOS dětských vesniček na dálku. Své dvacáté narozeniny oslaví místní pobočka 6. června dětským dnem.

Více informací
TZ: Počet nejmenších dětí v ústavech klesá, stále je ale co zlepšovat

TZ: Počet nejmenších dětí v ús...

Nejmladší děti do 3 let věku nebudou smět být za dva roky, kdy skončí přechodné období, umísťovány do ústavní péče. Kojenecké ústavy (dnes nazývané dětské domovy do 3 let věku) tak, jak je známe, by měly přestat existovat. Při příležitosti Dne dětských práv, který každoročně slavíme 20. listopadu, SOS dětské vesničky zmapovaly, jak se náhradní péče o nejmenší děti vyvíjí a kde je potřeba přidat. Chystají také kampaň na zvýšení počtu pěstounů.

Více informací
TZ: Startuje Měsíc dobročinné závěti!

TZ: Startuje Měsíc dobročinné ...

Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via při příležitosti Mezinárodního dne závětí 13. září vyhlašuje každoročně Měsíc dobročinné závěti. V období od 13. září do 12. října 2022 dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti. Cílem je upozornit, že prostřednictvím dobročinné závěti lze konat dobré skutky jak za života, tak i po něm.

TZ: Století Zdeňka Matějčka

TZ: Století Zdeňka Matějčka...

V polovině srpna by oslavil sté narozeniny jeden ze zakladatelů SOS dětských vesniček, světoznámý dětský psycholog Zdeněk Matějček. SOS dětské vesničky připravily při této příležitosti vzpomínkový materiál Století Zdeňka Matějčka v němž kromě shrnutí hlavních faktů připomínáme Zdeňka Matějčka pohledem pamětníků – kolegů, pěstounských maminek, které vybíral a školil pro první SOS dětskou vesničku, nebo dětí, kterým pomohl.

Více informací
TZ: SOS dětské vesničky pomáhají ukrajinským rodinám s dětmi

TZ: SOS dětské vesničky pomáha...

SOS dětské vesničky vyhlašují veřejnou sbírku na podporu ukrajinských rodin s dětmi. Nabídly také okamžitou pomoc své sesterské organizaci, ukrajinským SOS dětským vesničkám, které doposud působily v luhanské a kyjevské oblasti a staraly se o více než 1100 dětí v pěstounských a ohrožených rodinách. Část těchto rodin přijmou české SOS dětské vesničky do svých domů a bytů a nabídnou jim dlouhodobé zázemí včetně komplexní materiální a psychosociální pomoci.

Více informací
TZ: Unikátní služba pro ohrožené rodiny v Havířově

TZ: Unikátní služba pro ohrože...

SOS dětské vesničky působí od podzimu nově v moravskoslezském Havířově. Vedle tradiční služby SOS Přístav, nabízející doprovázení pěstounským rodinám, tady od nového roku otevřela svoji kancelář také zcela nová služba SOS Kormidlo. Jedná se o tréninkové bydlení pro mladé rodiny nebo osamělé matky, jež z důvodu nedostatečné podpory z okolí zvažují dítě odložit nebo jim hrozí, že jim bude odebráno.

Více informací
TZ: SOS dětské vesničky nově pomáhají v Příbrami

TZ: SOS dětské vesničky nově p...

SOS dětské vesničky začínají od začátku tohoto roku nově působit také v Příbrami. Zdejší pobočka služby SOS Přístav nabízí doprovázející služby pěstounským rodinám nejen z Příbramska, ale také z Dobříšska, Sedlčanska a případně i dalších obcí jižní části Středočeského kraje. Organizace působí v osmi krajích po celé republice, v oblasti péče o ohrožené děti má více než padesátiletou historii.

Více informací
TZ: Tradiční sbírka SOS dětských vesniček bude letos bez slavnostního zahájení

TZ: Tradiční sbírka SOS dětský...

První adventní neděle patří na náměstí Svatého Jiří na Pražském hradě tradičně SOS dětským vesničkám, které tu za podpory první dámy rozsvěcejí vánoční strom a zahajují sbírku ve prospěch ohrožených dětí už více než dvacet let. Pandemie covidu v loňském roce sbírku zcela znemožnila. Letos už je kasička zase na svém místě, slavnostní zahájení sbírky se ale ani tentokrát kvůli hygienickým opatřením nekonalo.

Více informací
TZ: Nadějí pro děti z ústavů by mohla být profesionální pěstounská péče

TZ: Nadějí pro děti z ústavů b...

SOS dětské vesničky vyvolaly debatu s odbornou veřejností o tom, jakým způsobem pomoci dětem, které nyní propadávají sítem náhradní rodinné péče a vyrůstají v ústavech: děti chronicky nemocné, postižené, silně traumatizované, ale třeba také velké sourozenecké skupiny, starší děti nebo děti z etnických menšin. Řešením by mohlo být zavedení institutu profesionální pěstounské péče jako doplňující služby vedle stávajících forem náhradní rodinné péče. Pěstouni, kteří by prošli zvláštním vzděláváním, by se specializovali na jednu nebo více ohrožených skupin dětí.

Více informací
TZ: Láskyplný domov pro děti ze severní Moravy

TZ: Láskyplný domov pro děti z...

SOS dětské vesničky začnou nově pomáhat ohroženým dětem i v Moravskoslezském kraji. Díky podpoře nového generálního partnera, společnosti Heimstaden, otevírají v těchto dnech v Havířově novou pobočku SOS Přístav pro pěstounské rodiny. Těm nabídne organizace kromě doprovázení také zvýhodněné nájemní bydlení. Od nového roku potom spustí SOS dětské vesničky zcela novou službu SOS Kormidlo, určenou pro mladé rodiče v nesnázích, kteří kvůli nedostatku zázemí zvažují odložení dítěte do náhradní péče.

Více informací
TZ: SOS dětské vesničky začnou díky podpoře společnosti Heimstaden působit i v Moravskoslezském kraji.

TZ: SOS dětské vesničky začnou...

Jedinečné partnerství s názvem A Home for a Home mezi Heimstaden a SOS dětskými vesničkami má mezinárodní rozměr. Chce společně vytvořit bezpečný domov a pevnou platformu pro rodiny a děti na celém světě. Třetí největší poskytovatel nájemního bydlení v Evropě poskytne této neziskové organizaci každoroční dar 100 EUR za každou bytovou jednotku, kterou vlastní (v současné chvíli přes 116 000 jednotek). Mezinárodní federace SOS dětských vesniček bude tyto peníze směřovat do více než 30 různých iniciativ v 19 zemích, například na programy na posílení rodiny, pěstounské péče a zaměstnanosti mladých lidí. Díky tomuto daru začnou české SOS vesničky po více než 50 letech své existence v Česku konečně fungovat i v Moravskoslezském kraji.

Více informací
TZ: SOS dětské vesničky věnují rok 2021 intenzivní podpoře pěstounství

TZ: SOS dětské vesničky věnují...

SOS dětské vesničky realizují v letošním roce několik projektů na podporu pěstounské péče. Organizace byla vybudována před více než padesáti lety proto, aby pomohla prosadit pěstounskou péči jako alternativu k tehdejším obřím dětským domovům. Podpoře pěstounské péče se SOS dětské vesničky věnují dodnes: kromě toho, že ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi intenzivně tlačí na politiky, aby přijali novelu zákona o sociálně-právní ochraně dětí, která má mimo jiné zlepšit podmínky pro pěstouny a zamezit umísťování těch nejmenších dětí do ústavní péče, realizuje také vlastní dlouhodobé projekty, které mají do budoucna usnadnit a vylepšit fungování pěstounské péče v České republice.

Více informací
TZ: Nejmenší děti přicházejí o možnost vídat se s rodiči

TZ: Nejmenší děti přicházejí o...

Opatření proti šíření covidu dopadají na všechny, včetně dětí. Nyní ale z rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí děti pobývající v zařízeních pro děti vyžadující okamžitou pomoc po řadu týdnů neuvidí své rodiče. A některé z těch nejmenších, umístěných v dětských centrech pro děti do tří let věku (bývalé kojenecké ústavy) už je neviděly po řadu měsíců. Ne proto, že by rodiče neměli zájem, ale proto, že za nimi nesmí. Vývoj citové vazby k blízké osobě je přitom pro nejmenší děti naprosto zásadní, odepření možnosti zůstat v kontaktu s rodičem tak bude mít na některé děti dalekosáhlé následky.

Více informací
Sociální izolace ohrožuje stále více dětí

Sociální izolace ohrožuje stál...

Dlouhodobě zavřené školy mohou velké části dětí přinést podstatně závažnější a dlouhodobější problémy, než jsou mezery ve vzdělání. Roste počet dětí, u nichž současná situace vyvolává úzkostné stavy, deprese a další psychické poruchy. Linky důvěry jsou přetížené, dětské psychiatrické a psychologické ambulance mají beznadějně plno. Škola jako sociální prostředí, které je pro děti z rizikového prostředí mnohdy jediným útočištěm a dokáže detekovat, že se v rodině děje něco zlého, přestala úplně fungovat. Proto při vědomí složitosti situace a všech rizik vyzývají SOS dětské vesničky ministerstvo školství a vládu, aby hledala cesty, jak co nejbezpečněji a co nejdříve vrátit děti do škol nejen jako do vzdělávací instituce, ale také jako do zásadního socializačního prostředí, které je ve vývoji dětí nenahraditelné.

Více informací
SOS dětské vesničky loni pomáhaly navzdory pandemii více než tisícovce dětí

SOS dětské vesničky loni pomáh...

Rok 2020 byl rokem plným nečekaných výzev. Pandemie koronaviru zasáhla řadu rodin, kterým SOS dětské vesničky pomáhají, velice silně, a naši pomoc tak potřebovaly více, než kdy dřív. V tomto těžkém období se ale také projevila velká dávka solidarity a sounáležitosti ze strany dárců, zaměstnanců, ale i klientů organizace. Díky tomu dnes můžeme říct, že jsme navzdory všem nepříznivým okolnostem a restrikcím žádnou z pětistovky rodin v naší péči nenechali na holičkách. Naopak, pomohli jsme více dětem, než kdy dřív.

Více informací
Pěstounství je víc než

Pěstounství je víc než "jen" n...

„V zájmu plného a harmonického rozvoje osobnosti musí děti vyrůstat v rodinném prostředí, v atmosféře štěstí, lásky a porozumění,“ píše se v mezinárodní Úmluvě o právech dítěte, od jejíhož schválení uplyne 20. listopadu 31 let. Ne všem dětem se ale poštěstí narodit se do takové rodiny, kde je to možné. Naštěstí existují lidé, kteří těmto dětem vytvářejí náhradní domov a jsou odhodláni poskytnout jim to štěstí, lásku a porozumění, na které mají mít nárok. Být dobrým pěstounským rodičem bývá ale někdy složitější, než se na první pohled zdálo. Proto SOS dětské vesničky podporují pěstouny nejen v počátcích jejich cesty, ale i v průběhu jejich dlouhodobého úsilí vychovat přijaté děti. V letošním roce zahájily SOS dětské vesničky dlouhodobý projekt Terapeutické rodičovství, který má za cíl pomoci pěstounům lépe svým přijatým dětem porozumět.

Více informací
Karlovarská SOS dětská vesnička slaví 50. výročí

Karlovarská SOS dětská vesničk...

Prvního června uplyne přesně padesát let od chvíle, kdy se první pěstounské maminky s dětmi nastěhovaly do čerstvě dokončených domků v nejstarší české SOS dětské vesničce v Doubí u Karlových Varů. Na její vybudování se složil doslova celý národ – během jednoho roku se na sbírkovém kontě 777 sešlo na 28 milionů korun (průměrný plat byl tehdy 1828 Kčs). Od června 1970 tu domov a milující náruč našly téměř tři stovky dětí.

Více informací
SOS dětské vesničky otevírají virtuální hernu pro děti

SOS dětské vesničky otevírají ...

V náročné době karantény přinášejí SOS dětské vesničky dětem smysluplnou zábavu, při níž se mohou setkávat s vrstevníky, poznat nové kamarády, naučit se něco nového a získat příjemné zážitky přímo z domova. Projekt Společně v karanténě flexibilně využívá možností moderních technologií k překonání bariéry, která nás nyní odděluje a brání dětem rozvíjet sociální interakce, které tak nezbytně potřebují.

Více informací
8 tisíc dětí oslaví 30. výročí Úmluvy o právech dítěte v ústavech

8 tisíc dětí oslaví 30. výročí...

SOS dětské vesničky vyzývají odpovědné politiky, aby při příležitosti 30. výročí Úmluvy o právech dítěte zvýšili úsilí vedoucí k úplnému zákazu umisťování nejmenších dětí do 3 let věku do ústavní péče – inspiraci k řešení lze najít například v sousedním Slovensku, kde kojenecké ústavy zrušili už v roce 2006 (od té doby zvýšili hranici pro možné umístění dítěte do ústavu na 6 let věku). Je také nezbytné navýšit prostředky na sociálně-aktivizační služby pro ohrožené rodiny, aby nedocházelo k odebírání dětí z rodin pouze ze sociálních důvodů. V ústavních zařízeních žilo v roce 2018 celkem 8222 dětí, včetně těch nejmladších.

Více informací
Otevřený dopis k plánovaným škrtům v sociální oblasti

Otevřený dopis k plánovaným šk...

SOS dětské vesničky zaslaly 22. 5. ministryni práce a sociálních věcí Janě Maláčové a ministryni financí Aleně Schillerové otevřený dopis, vyjadřující se k situaci ohledně financování sociální práce zajišťované obcemi a sociálně-právní ochrany dětí. Považujeme plánované škrty za velmi závažné ohrožení těch nejslabších skupin, které není v době hospodářské prosperity ničím ospravedlnitelné.

Více informací
Vánoční sbírka na Pražském hradě vynesla 180 000 korun

Vánoční sbírka na Pražském hr...

V průběhu charitativní sbírky ve prospěch SOS dětských vesniček, jejíž 21. ročník proběhl v období adventu a vánočních svátků pod vánočním stromem na Pražském hradě, se vybralo celkem 180 127 korun. Výtěžek podpoří činnost pražské služby SOS Kompas, která poskytuje terénní sociální služby rodinám v krizi a pomáhá tak dětem, jimž hrozí odebrání z péče rodičů, vyrůstat ve vlastní rodině. Sbírku již tradičně podpořila manželka prezidenta ČR Ivana Zemanová.

Měsíc dobročinné závěti startuje 13. září

Měsíc dobročinné závěti startu...

Mezinárodní den závětí 13. září lidem v desítkách zemí po celém světě připomene význam závěti a možnost věnování peněz, nemovitosti či cenných papírů dobročinné nebo veřejně prospěšné organizaci. Koalice Za snadné dárcovství za finančního přispění Nadace Via při této příležitosti od 13. září do 12. října vyhlásila Měsíc dobročinné závěti. V tomto období dárcům a dárkyním, kteří ve své poslední vůli pamatují na dobročinnou organizaci blízkou jejich srdci, proplatí notářský poplatek za sepsání závěti.

Orbit už potřetí podpoří SOS dětské vesničky

Orbit už potřetí podpoří SOS d...

Každé dítě si zaslouží úsměv. A proto Orbit letos znovu podpoří SOS dětské vesničky starající se o znevýhodněné děti. Do třetího ročníku kampaně Oplať úsměv, která se kromě šíření povědomí o správné dentální hygieně zaměřuje i na podporu zdravého sebevědomí dětí, se tradičně zapojila usměvavá Iva Kubelková, a to i prostřednictvím písničky s všeříkajícím názvem „Úsmev“, nahrané společně s talentovanými dětmi z nadací.

Péče kojeneckých ústavů je drahá a dětem škodí

Péče kojeneckých ústavů je dra...

Měsíční pobyt dítěte v kojeneckém ústavu stojí veřejné zdroje 55 tisíc korun. Preventivní pomoc rodině, která se potýká s problémy a hrozí jí odebrání dítěte, vyjde za měsíc na 7 tisíc korun za dítě. Stát přitom do prevence investuje jen 8% z celkového objemu peněz určených na ohrožené děti. Vyplývá to z nové Analýzy financování systému péče o ohrožené děti v ČR, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Tisíce na výbavu školáků nejhůře shánějí neúplné rodiny s více dětmi

Tisíce na výbavu školáků nejhů...

Blížící se začátek školního roku představuje výraznou finanční zátěž pro tisíce českých rodin. Vybavení prvňáčka přijde dle průzkumu agentury Ipsos pro Profi CREDIT na téměř 4 tisíce korun, dalších zhruba 11 tisíc poté rodiny vydají během školního roku. Až 20 % českých rodin přitom nezvládá na nečekané finanční výdaje reagovat. Nejohroženější jsou neúplné rodiny s více dětmi, lidé s nízkým vzděláním a lidé s nízkými příjmy.

SOS dětské vesničky míří v rámci prevence násilí na dětech do škol

SOS dětské vesničky míří v rám...

SOS dětské vesničky ve spolupráci s organizací Ztracené dítě zahájily ve školách projekt TAK SNADNO SE TO NEPOZNÁ zaměřený na prevenci násilí na dětech. V jeho rámci proběhne během října a listopadu na vybraných základních školách v Praze celkem 50 seminářů, jejichž prostřednictvím bude osloveno téměř 1 200 dětí. Cílem projektu je upozornit děti i pedagogy na problematiku násilí páchaného na dětech a informovat je o tom, co mají v případě potřeby udělat a koho mohou oslovit.