Pro média

Vítejte v našem press roomu, kde najdete tiskové kontakty, tiskové zprávy a další materiály z SOS dětských vesniček.

Stručně o SOS dětských vesničkách

V jedné větě:

Cílem SOS dětských vesniček je dlouhodobě pomáhat ohroženým dětem vyrůstat v láskyplném prostředí se svými vlastními rodiči nebo pěstouny.

V jednom odstavci:

SOS dětské vesničky patří mezi nejvýznamnější neziskové organizace v České republice. Ročně pomáhají stovkám rodin ohrožených odebráním dítěte, stejně jako týraným, zneužívaným a zanedbávaným dětem, které ve své původní rodině nemohou vyrůstat. SOS dětské vesničky poskytují komplexní služby sahající od prevence odebírání dětí z rodin přes okamžitou pomoc dětem v akutní nouzi až po podporu pěstounských rodin či pomoc sociálně znevýhodněným mladistvým se vstupem do samostatného života. Programy organizace jsou ze 60 procent financovány z příspěvků soukromých dárců a lze je podpořit ve veřejné sbírce na účtu: 211 757 409 / 0300.

Jak můžete darovat:

SOS dětské vesničky mohou fungovat zejména díky podpoře z řad firem a jednotlivců. V České republice získávají ze soukromých zdrojů více než 60 % svých příjmů.

  • Zde jsou základní informace o možnostech finanční podpory.
  • Nejdůležitější jsou pro organizaci pravidelní dárci, kteří zajišťují její dlouhodobou finanční stabilitu.
  • Jednorázový dar je možné poskytnout okamžitě online či zaslat převodem na účet veřejné sbírky 211 757 409 / 0300.
  • Dar formou DMS je možné poskytnout zasláním SMS ve tvaru DMS VESNICKY na číslo 87 777 (cena DMS je 30 Kč, SOS dětské vesničky obdrží 28,50 Kč).

Potřebujete více informací?