SOS dětské vesničky ve světě

První SOS dětská vesnička vznikla v roce 1949 v Rakousku. Pomáhala dětem, které ve 2. světové válce přišly o rodiče a domov. Dnes SOS dětské vesničky pomáhají ve 135 zemích světa.

SOS vesničky ve světe

Historie SOS dětských vesniček

První SOS dětskou vesničku založil v roce 1949 Rakušan Hermann Gmeiner, rozhodl se propojit válečné sirotky, kteří ve 2. světové válce přišli o rodiče a bezpečný domov, s válečnými vdovami. Od počátku fungují SOS dětské vesničky jako neziskové organizace. Od roku 1995 mají zvláštní poradní status u Ekonomické a sociální rady OSN.

Ve světě dnes funguje 136 autonomních národních asociací SOS dětských vesniček, které zastřešuje mezinárodní federace SOS Children’s Villages International se sídlem v rakouském Innsbrucku. Od roku 1993 jsou řádným členem federace i české SOS dětské vesničky.

Kde ve světě pomáháme

Mezinárodní SOS dětské vesničky pomáhají po celém světě. Tady jsou výsledky naší práce v roce 2017:

  • 505 487 dětí a dospívajících bylo součástí programů na stabilizaci ohrožených rodin
  • 89 637 dětí a dospívajících našlo podporu v SOS dětských vesničkách a centrech pro osamostatňující se mladé lidi
  • 131 747 dětí jsme podpořili v docházce do školek a škol
  • 1 760 376 dětí a rodičů s dětmi od nás obdrželo humanitární pomoc
  • 779 299 dětí jsme ošetřili v 72 zdravotnických zařízeních
SOS vesničky mapa svět
Dětská práva ve světě

Jak SOS dětské vesničky pomáhají

SOS dětské vesničky se všude ve světě snaží rozvíjet náhradní rodinnou péči tak, aby opuštěné či osamělé děti poznaly rodinné zázemí. Primárním cílem je ale udržet biologickou rodinu pohromadě. SOS dětské vesničky těmto rodinám nabízejí různé formy podpory, aby se o sebe dokázaly opět samostatně postarat a především pečovat o své děti.

Kromě toho provozujeme také zařízení na podporu vzdělávání a začleňování dětí a dospívajících z náhradní rodinné péče, centra sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi, dětské školky, školy, centra lékařské pomoci a centra okamžité pomoci.

Pomoc se dělí do 4 základních pilířů: péče o děti a rodiny, podpora vzdělání, zdravotní péče a humanitární pomoc. V loňském roce tak organizace pomohla 3 500 000 dětí z celého světa.

Více najdete na: www.sos-childrensvillages.org