Pověření a registrace

SOS dětské vesničky poskytují pomoc na základě Rozhodnutí o udělení pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí a Rozhodnutí o registraci sociálních služeb.

Sociální služby

SOS dětské vesničky poskytují své služby SOS Kompas a SOS Kotva na základě registrace poskytovatele sociálních služeb.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi SOS Kompas provozujeme v těchto městech:

 • Přerov
 • Prostějov
 • Zábřeh
 • Brno
 • Karlovy Vary
 • Praha

V rámci pověření provozujeme také dům na půli cesty SOS Kotva v Brně. Zařízení slouží především mladým lidem, kteří přecházejí z ústavní péče do dospělého života a potřebují dočasně podporu, aby nové životní výzvy zvládli.

Pověření si stáhněte zde: Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 30. 1. 2019.

Sociálně-právní ochrana dětí

SOS dětské vesničky poskytují své služby SOS Sluníčko, SOS Přístav, SOS Kajuta a SOS Kormidlo na základě pověření k výkonu sociálně-právní ochrany dětí. Zmíněné pověření nám bylo uděleno v tomto rozsahu:

 • Vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje.
 • Pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě.
 • Poskytování nebo zprostředkování poradenství rodičům při výchově a vzdělávání dítěte a při péči o dítě zdravotně postižené.
 • Pořádání přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou, v rámci své poradenské činnosti.
 • Činnost zaměřená na ochranu dětí před škodlivými vlivy a předcházení jejich vzniku.
 • Zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti.
 • Zřizování a provoz zařízení sociálně-výchovné činnosti.
 • Zřizování a provoz zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc.
 • Uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče.
 • Poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče. Pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout.
 • Poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče.
 • Vyhledávání fyzických osob vhodných stát se osvojiteli nebo pěstouny a jejich oznamování obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností.

Pověření si stáhněte zde: Rozhodnutí Magistrátu hlavního města Prahy ze dne 10. 4. 2019.